Diskriminacijos žodyno pavyzdys.
Diskriminacijos žodyno pavyzdys / socialinė reklama
2022 liepos 13 d.
Stiprinama apsauga nuo diskriminacijos. Kokias teises įgyja Lietuvos gyventojai?

Rugpjūčio 1 d. įsigalios naujos Lygių galimybių įstatymo pataisos. Pakeitimais išplečiamas nuo diskriminacijos saugojamų asmenų ratas, stiprinama žmonių su negalia apsauga darbo rinkoje. Pagaliau asmenys galės teikti skundus ir susidūrę su diskriminacija dėl šeiminės padėties, ir kai prie jų priekabiaus ką nors perkant ar gaunant paslaugas.

Jau vasaros pabaigoje asmenys, susidūrę su diskriminacija dėl vaikų turėjimo ar neturėjimo, santykių statuso ir pan., galės teikti skundą lygių galimybių kontrolierei. Darbuotojai ir darbuotojos galės teikti skundus ir bus apsaugoti (-os) nuo diskriminacijos dėl tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų, nemokamų atostogų, skirtų slaugyti šeimos narį ar narę, lankstaus darbo grafiko nesuteikimo.

Tuo pat metu įsigalios ir teisė teikti lengvatas dėl amžiaus, negalios bei socialinės padėties. Pavyzdžiui, atsiras galimybė taikyti tam tikras nuolaidas ar papildomas priemones atsižvelgus į mažas asmens pajamas. Šias lengvatas turės pateisinti teisėtas tikslas, kurio bus siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.

Nuo rugpjūčio pradžios darbdavių pareiga nediskriminuoti potencialių ir esamų darbuotojų su negalia apims ir tinkamų darbo sąlygų sudarymą. Tai reiškia, kad bus būtina ne tik užtikrinti fizinį darbo vietos prieinamumą, bet ir atsižvelgti, kokie įprastų darbo sąlygų pakeitimai žmonėms su negalia sudarytų galimybę dirbti lygiai su visais (-omis).

Nuo birželio 1 d. įvestas priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir nurodymo diskriminuoti draudimas teikiant paslaugas ar parduodant prekes. Tai reiškia, kad gyventojai ir gyventojos, naudodamiesi (-osi) viešosiomis ar privačių įmonių teikiamomis paslaugomis, yra apsaugoti (-os) nuo neteisėto elgesio, susijusio su jų asmens tapatybės požymiais. Pažeidimais laikytini atvejai, kai vyresnio amžiaus žmonėms aiškinama, jog tam tikros paslaugos yra „ne jiems“, nepageidaujami prisilietimai masažų, vairavimo pamokų metu, nepageidaujamas elgesys baruose bei kitose pasilinksminimo vietose. Toks draudimas įvestas ir organizacijoms bei asociacijoms. Jos turi užtikrinti, kad nariai ir narės taip pat nepatirtų išvardytų diskriminacijos formų.

Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė džiaugiasi, kad su komanda galės tirti diskriminacijos atvejus dėl šeiminės padėties ar priekabiavimo ne tik darbo aplinkoje, bet ir prekių ir paslaugų srityje. „Darbo praktikoje gana dažnai susidurdavome su diskriminacijos atvejais, kurie, nors ir būdavo akivaizdūs žmogaus teisių pažeidimai, nepatekdavo į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklos sritį. Dabar būsime įgalinti su diskriminacijos apraiškomis kovoti didesne apimtimi. Atlikdami tyrimus dažnai girdėdavome istorijų, kaip vienoje ar kitoje darbovietėje atsisakoma suteikti vadinamus „tėvadienius“ ar „mamadienius“,  tėvystės atostogas, dėl skirtingos šeiminės padėties žmonės negalėdavo gauti vietų darželiuose. Girdėjome daugybę istorijų apie žeminančius paslaugų teikėjų komentarus dėl amžiaus, tautybės, lyties. Dėl tokių situacijų dabar galėsime pradėti tyrimus. Būtent todėl šie pokyčiai yra itin reikšmingi“, – sako ji.

Atsižvelgdama į įsigaliojančias naujoves Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pristato „Diskriminacijos žodyną“. Tai naujausia institucijos sąmoningumo didinimo kampanija, kuria visuomenė bus supažindinama su vasarą vykstančiais pokyčiais apsaugos nuo diskriminacijos srityje.

Dvi savaites nuo liepos 14 d. LRT Radijo ir „Power Hit Radio“ eteryje ir feisbuke sklis šios institucijos ir socialinės reklamos agentūros „Nomoshiti“ parengtos reklamos, kuriomis gyventojai ir gyventojos bus supažindinami (-os) su įvairiomis diskriminacijos formomis. Jie ir jos taip pat bus informuojami (-os), kur kreiptis susidūrus su lygių galimybių pažeidimais.

 

ES vėliavaStraipsnis parengtas įgyvendinant projektą „#NoPlace4Hate: Lietuvos institucijų atsako į neapykantos kalbą tobulinimas”. Projektas „NoPlace4Hate“ iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos (2014–2020) lėšomis. Europos Komisija neprisiima atsakomybės už galimą pateiktos informacijos panaudojimą.