A specialist providing support to women with different disabilities.
Daniel Jesus Gonzales Ramirez iliustracija
2023 rugsėjo 8 d.
Smurtas artimoje aplinkoje: parengtos rekomendacijos, kaip tinkamai padėti moterims su negalia

Rugsėjo viduryje Lietuvos įstaigas, teikiančias pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, pasieks metodiniai patarimai, kaip teikti paslaugas moterims su negalia.

Metodiniai patarimai sugulė į specialius informacinius paketus. Lietuvos specializuotos kompleksinės pagalbos centrams (SKPC) ir socialinių paslaugų centrams (SPC) bus išsiųsta apie 400 tokių paketų.

Europos Parlamento rezoliucijoje dėl moterų su negalia padėties nurodoma, kad tikimybė, jog moterys su negalia nukentės nuo smurto, yra 2–5 karto didesnė ne kitų moterų.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atlikta apžvalga parodė, kad SKPC ir SPC specialistėms gali pritrūkti žinių, kaip organizuoti pagalbą atsižvelgus į skirtingas negalias. Pavyzdžiui, teikti konsultavimo, laikino apgyvendinimo ir kitas paslaugas moterims su judėjimo, klausos, regos, intelekto ar psichosocialine negalia. Informacinių paketų sklaida visoje Lietuvoje turėtų padėti užpildyti šią spragą.

Minėtos apžvalgos autorė, tarnybos ekspertė Mintautė Jurkutė viliasi, kad rekomendacijos bus naudingos itin sunkiai dirbančioms specialistėms. „Darbo praktikoje matome, kad teikiant bet kokias komercines ar viešąsias paslaugas dažnai neatsižvelgiama į individualius žmonių su negalia poreikius. Tie poreikiai yra labai skirtingi, todėl žinojimas apie su negalia susijusią paslaugų teikimo specifiką nėra savaime suprantamas. Pagalbą teikiančių įstaigų darbuotojos kasdien susiduria su itin sudėtingomis situacijomis, todėl tikiuosi, kad susisteminti, vienoje vietoje pateikti patarimai padės joms padėti klientėms ir klientams su negalia“, – sako ji.

Rengiant rekomendacijas aktyviai konsultuotasi su skirtingomis žmonių su negalia organizacijomis. Metodiniai patarimai, kaip teikti paslaugas moterims su skirtinga negalia, publikuojami ir interneto svetainėje „Visureikalas.lt“.

Informaciniai paketai parengti įgyvendinant projektą „Matomos: dėmesys smurtui prieš moteris su negalia“. Projektą įgyvendina Lygių galimybių plėtros centras, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, psichikos sveikatos srityje dirbanti nevyriausybinė organizacija „Psichikos sveikatos perspektyvos“ ir socialinės reklamos agentūra „Nomoshiti“.

Daugiau informacijos:

Izabelė ŠVARAITĖ
Atstovė ryšiams su visuomene
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Tel. 8 5 205 0634; (8 671) 712 63
El.p. izabele.svaraite@lygybe.lt

 

ES logotipas

Parengta įgyvendinant projektą „Matomos: dėmesys smurtui prieš moteris su negalia“. Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos. Požiūris, pateikiama turinyje, atspindi autorių poziciją ir nebūtinai sutampa su Europos Sąjungos ir Europos Komisijos nuomone. Nei Europos Sąjunga, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės už išreikštą poziciją.