Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo logotipas
Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo logotipas
2015 lapkričio 5 d.
Skelbiame visą 2013 m. Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų nominuotųjų sąrašą

Skelbiame visą nacionaliniams lygybės ir įvairovės apdovanojimams 2013 nominuotų asmenų, organizacijų, grupių ir verslo įmonių sąrašą. Kadangi kai kurie nominantai buvo pasiūlyti kelių asmenų, kandidatų nominacijos suformuluotos apibendrinus pasiūlymus. Dešimt nominantų bus apdovanoti  2014 metų vasario 20 d. vyksiančio iškilmingos ceremonijos, Valstybiniame Vilniaus mažajame teatre, metu.

Paulius Ambrazevičius (už viešą ir aktyvų LGBT bendruomenės palaikymą)

Ieva Budzeikaitė (už religinės įvairovės viešinimą)

Darius Chmieliauskas (už neįgaliųjų ir benamių socialinę įtrauktį per fotografijas)

Audra Čepkauskaitė (už pagarbą įvairovei)

Vyda Dauskurdytė (už meilę žmogui)

Eglė Digrytė (už nuopelnus viešinant LGBT tematiką)

Leonidas Donskis (už nuolatinį visuomenės švietimą)

Danguolė Germanienė (už feminizmo idėjų sklaidą)

Dalia Gudavičiūtė (už žmogaus teisių viešinimą žiniasklaidoje)

Diana Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė (už pažeidžiamiausių grupių atstovavimą)

VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“(už švietimą lygybės ir įvairovės temomis)

Mindaugas Jackevičius (už atsakingai rašomus straipsnius žmogaus teisių ir įvairovės temomis)

Monika Jakimavičienė (už kartų dialogo stiprinimą)

Erica Jennings (už kovą prieš smurtą lyties aspektu)

Eglė Jokužytė (už socialinę neįgaliųjų įtrauktį)

Kauno moterų draugija (už smurto lyties pagrindu prevenciją)

Halina Kobeckaitė (už visą gyvenimą puoselėtą toleranciją)

Faina Kukliansky (už bendradarbiavimo skatinimą)

Dalia Kuodytė (už diskriminuojamų grupių interesų atstovavimą)

Lietuvos žmogaus teisių centras (už darbą žmogaus teisių apsaugos ir švietimo srityje)

Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL (už Baltic Pride Vilnius 2013 organizavimą)

Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus (už atvirumą)

Rūta Meilutytė (už LGBT bendraamžių palaikymą)

Vytautas Mizaras (už apgintą piliečių susirinkimų laisvę)

Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras (už kvalifikuotas paslaugas negalią turintiems asmenims)

Nevalstybinis vaikų darželis „Nendrė“ (už lyčių lygybės skatinimą)

Donatas Paulauskas (už lyčių lygybės idėjų sklaidą)

Marija Aušrinė Pavilionienė (už ilgalaikį žmogaus teisių atstovavimą)

Prienų globos namai (už senjorų ir neįgaliųjų integraciją į bendruomenę)

Dainius Pūras (už rūpestį visuomenės psichikos sveikata)

Prekybos tinklas RIMI (už įvairovę puoselėjamą įmonės komandos gretose)

Birutė Sabatauskaitė (už kovą prieš žmogaus teisių pažeidimus ir diskriminaciją)

Eglė Samoškaitė (už homofobijos, ksenofobijos, nacionalizmo kritiką)

Muzikos grupė SKAMP (už atvirumą multikultūriškumui)

Mark Splinter (už kovą su nepakantumu)

Laisvydė Šalčiūtė (už meninę veiklą, skatinančią įvairovės idėjų sklaidą)

Asociacija „Šviesuva“ (už  visuomenės ugdymą ir įvairovės idėjų sklaidą)

Ikimokyklinio ugdymo įstaiga „Vaikystės sodas“ (už vaikų ugdymą lygybės, įvairovės ir tolerancijos dvasia)

Gintaras Varnas (už viešą antidiskriminacinę, antihomofobišką, antiksenofobišką laikyseną)

Vilniaus oro uostas (už paslaugų pritaikymą neįgaliesiems)

Vytauto Didžiojo universitetas (už pastangas pritaikant paslaugas neįgaliesiems)

Romas Zabarauskas (už žmogaus teisių gynimą)

Iliustracija - rankų miškas