Pexels nuotr.
2024 vasario 27 d.
Siūloma persvarstyti, ar valstybės tarnautojams leisti dirbti ilgiau

Lietuvoje įstatymais įtvirtinta nuostata, kad sulaukę 65 metų valstybės tarnautojai turi išeiti iš darbo, turėtų būti persvarstyta. Tuo įsitikinusi Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisininkė Laima Vengalė-Dits. Jos tvirtinimu, senstant visuomenei, vyresnių žmonių išlaikymas darbo rinkoje tampa vis svarbesnis.

„Galiojantys įstatymai, tame tarpe ir Valstybės tarnybos įstatymas, nustatantis tokį amžiaus ribojimą, turėtų prisiderinti prie šiuolaikinių demografinių realijų. O jos leidžia manyti, kad ir pensinį amžių pasiekę žmonės neretu atveju dar galėtų pilnavertiškai vykdyti viešojo administravimo funkcijas, išnaudoti savo patirtį bei kompetencijas“, – sakė L. Vengalė-Dits.

Klausimą spręsti vis vien reikės

Tarnybos teisininkė atkreipė dėmesį, kad per pastaruosius penkerius metus, šalyje vidutinė tikėtina gyvenime trukmė padidėjo beveik ketveriais metais ir pasiekė 75 metus. O moterų, kurios sudaro per 70 proc. visų valstybės tarnautojų, ji yra dar keliais metais ilgesnė.

„Žinant, kad penktadalis gyventojų yra virš 65 metų, ir šis nuošimtis kasmet didės, pensinio amžiaus žmonių įdarbinimo klausimas taps vis opesnis. Valstybės tarnyba – ne išimtis. Juolab, kai čia dirbančiųjų amžiaus vidurkis jau yra apie 45 metus“, – nurodė L. Vengalė-Dits.

Teisininkės įsitikinimu, šį klausimą valstybei anksčiau ar vėliau vis vien reikės spręsti. „Tad kodėl bent neapsvarstyti galimybės palikti darbo rinkoje šimtus aktyvių, kvalifikuotų ir atsakingas funkcijas atliekančių tarnautojų, jei dirbti jie dar galėtų ir norėtų“, – klausė ji.

L. Vengalė-Dits minėjo, kad yra galimybė pratęsti valstybės tarnybos laiką su tarnautoju, peržengusiu 65 metų amžiaus ribą, tačiau sąlygos pagal dabartines tvarkas esą tam nėra palankios. Darbuotojas turi atitikti tam tikrus lūkesčius, tai yra išimtinai darbdavio diskrecijos teisė ir viskas priklauso nuo jo geros valios. Be to, toks darbo sutarties pratęsimas galiotų ne ilgiau nei vienerius metus, o maksimalus tarnybos laikas neviršytų 5 metų.

Teisininkės pastebėjimu, Lietuvoje yra ir daugiau viešųjų sektorių, kurių atstovams nustatyti apribojimai dirbti pasiekus tam tikrą amžių. Ji paminėjo, kad, pavyzdžiui, Vilniaus universitete su 65 metų dėstytojais ir mokslo darbuotojais darbo sutartis nutraukiama, o jos pratęsimas galimas tik su Senato pritarimu ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui.

Vertėtų atsiklausti ir medikų išvadų

L. Vengalės-Dits nuomone, Valstybės tarnybos įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatas, nurodančias amžiaus ribojimus, vertėtų pagrįsti iš naujo, atsižvelgiant į visuomenėje vykstančius pokyčius.

„Reikėtų pabrėžti, kad įstatymų nustatyti apribojimai dėl amžiaus nėra laikomi diskriminacija, kai tai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo laikomasi tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Šiuo atveju keliame klausimą, koks tikslas yra drausti dirbti valstybės tarnyboje pasiekus 65 metų ribą“, – sakė L. Vengalė-Dits.

Jos siūlymu, įstatymo nuostatų persvarstymui vertėtų atlikti plataus masto tyrimą, kuris apimtų demografinę statistiką, analitikų prognozes, finansinius skaičiavimus, medicinos atstovų pateiktus duomenis bei vertinimus ir pan.

Valstybės tarnybos statistikos portalo duomenimis, šiuo metu Lietuvoje dirba 28,9 tūkst. karjeros valstybės tarnautojų.

 

Daugiau informacijos:

Marius Morkevičius

Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės patarėjas

Tel. (85) 2050634

Mob. (8671)71263

El.p. marius.morkevicius@lygybe.lt