Mergina skaito laikraštį.  Ekrulila nuotr./ Pexels.com
2020 vasario 17 d.
Regioninis laikraštis nebevaržys Vilniaus universiteto studentų galimybių

Vilniaus universitetas (VU) pašalino Kaišiadorių rajono laikraštį „Atspindžiai“ iš galimų žurnalistikos studentų praktikos vietų sąrašo. Be to, administracija rekomendavo iš bendro praktikos vertinimo eliminuoti diskriminuojančią leidinio redaktorės, studentės praktikos vadovės išvadą, kurioje teigta, kad didesnio pažymio praktikantė negalėjo gauti dėl riboto judumo.

Atsižvelgusi į šias aplinkybes lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė nutraukė tyrimą dėl lygių galimybių pažeidimo.

Rudens pabaigoje VU Komunikacijos fakulteto studentė paviešino informaciją, kurioje profesinės praktikos vadovė, laikraščio „Atspindžiai“ redaktorė jos darbą įvertino 9 pridurdama, jog „iki 10 pritrūko, nes didesnes studentės galimybes riboja judėjimo trūkumas“.

Redaktorės pasirašytame atsiliepime įvertinti šeši skirtingi praktikantės gebėjimai (motyvacija, atliktų užduočių kokybė ir kitos dalykinės savybės). Studentė sulaukė trijų 9-entų ir trijų 10-ukų. Pagal šiuos kriterijus, bendras vertinimo vidurkis yra 9,5.

A. Skardžiuvienė nusprendė, kad redaktorės pastaba kelia pagrįstų abejonių, ar studentės gebėjimai ir atlikti darbai buvo įvertinti objektyviai. Pasak jos, yra pagrindo manyti, jog praktikos laikraštyje įvertinimą lėmė studentės turima negalia.

„Universitetas, kaip švietimo paslaugų teikėjas, privalo užtikrinti, kad visiems studentams būtų sudaromos vienodos sąlygos mokytis. Tai apima ir objektyvų studentų žinių ir gebėjimų įvertinimą. Studento turima negalia negali to lemti jokia apimtimi. Džiaugiuosi, jog VU administracija į situaciją pažvelgė rimtai ir išanalizavusi aplinkybes priėmė teisingą sprendimą“, – sako lygių galimybių kontrolierė.

Lygių galimybių kontrolierius turi teisę nutraukti tyrimą dėl lygių galimybių pažeidimo, kai potencialus pažeidėjas nutraukia diskriminuojančius veiksmus.