Apdovanojimų afiša: aitvaras sklando danguje.
Apdovanojimų afiša.
2015 lapkričio 5 d.
Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai 2014 – kviečiame susipažinti su visais nominantais

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Nacionaliniu lygybės ir įvairovės forumu skelbia galutinį balsavimą dėl kandidatų  į Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus 2014 m.! Kviečiame padėti išrinkti Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų 2014 laureatus.

Kviečiame susipažinti su visais nominantais 8 kategorijose.

Lyčių lygybės apdovanojimas

Apdovanojimas skiriamas už nestereotipinio požiūrio į moteris ir vyrus sklaidą ir įtvirtinimą visuomenėje.

DALIA LEINARTĖ

Dalia Leinartė – Vilniaus universiteto istorijos profesorė ir Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto (Committee on the Elimination of Discrimination against Women, CEDAW) narė.  2015 m. ji išrinkta šio komiteto pirmininko pavaduotoja. Šį postą Lietuvos ekspertas užima pirmą kartą.

Profesorė Dalia Leinartė yra pripažinta lyčių lygybės ekspertė Lietuvoje ir užsienyje. Ji yra įvairių projektų vadovė ir koordinatorė, žymi savo akademine veikla moterų teisių, lyčių lygybės, šeimos ir moterų istorijos srityse. Profesorė yra šešių knygų ir kitų publikacijų apie moteris ir šeimą autorė, redaktorė ir publicistė. Ji pirmoji Lietuvoje įsteigė Moterų atminties archyvą, kuriame iki šiol kaupiamos moterų biografijos. Ji taip pat yra tarptautinės lyčių lygybės svetainės “Women in Democracy” redaktorė (www.womenindemocracy.org). Nuo 2001 metų ji yra kviestinė Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos narė; nuo 2010 m. – Demokratijų bendrijos Lyčių lygybės darbo grupės narė, daugelio Europos Sąjungos ir tarptautinių konferencijų lyčių lygybės klausimais pranešėja.

MARGARITA JANKAUSKAITĖ

Margarita Jankauskaitė – feministė, humanitarinių mokslų daktarė, lyčių lygių galimybių ekspertė, visuomenės veikėja.

Daugiau kaip dešimtmetį dirba Lygių galimybių plėtros centre, kur kartu su kolegomis įgyvendina tarptautines ir nacionalines iniciatyvas, skirtas skatinti pagarbą įvairovei, socialinį dialogą, diskriminacijos prevenciją, kovoti su smurtu prieš moteris, homofobija, ksenofobija, rasizmu. Nuo 1992 m. dėsto įvairiose aukštosiose mokyklose – Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus universitete, Vilniaus dailės Akademijoje, Europos humanitariniame universitete.
2004-2006 m. buvo išrinkta Europos Komisijos iniciatyvos „Įvairovė be diskriminavimo“ ambasadore Lietuvoje. 2011 m. Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada skyrė jai Drąsios moters nominaciją. O 2012 m. Margarita tapo viena iš dvylikos Europos lyčių lygybės instituto nominančių, pristatytų kalendoriuje „Moterys įkvepiančios Europą“. „Moteris turi du pasirinkimus: būti mazochiste arba feministe. Aš pasirinkau antrąjį variantą“, priimdama pastarąją nominaciją sakė Margarita. 2015 m. Moterų teisių asociacija jai suteikė Metų visuomenininkės vardą.

LIUDMILA MECAJEVA

Kaip jūra prasideda nuo lašelio, taip dideli darbai – nuo idėjos. Liudmilos Mecajevos iniciatyva prieš dvidešimtį metų įsteigta nevyriausybinė organizacija „Socialinių inovacijų fondas (www.lpf.lt)“ padeda bedarbėms bei socialiai atskirtoms moterims sėkmingai integruotis į darbo rinką bei siekti karjeros, kryptingai ir sistemingai siekia faktinės moterų ir vyrų lygybės įgyvendinimo Lietuvoje.

Liudmila Mecajeva, giliai suprasdama, kad lyčių lygybė kuria demokratiją, 2000 metais subūrė Nevyriausybinių organizacijų koaliciją moterų teisėms ginti, atstovavo Lietuvai Jungtinių Tautų komitete rašydama ir pristatydama 3 šešėlines ataskaitas apie CEDAW konvencijos įgyvendinimą, rengia ir teikia pasiūlymus dėl įstatymų, susijusių su moterų ir vyrų lygybe tobulinimo, yra Lietuvos moterų lobistinės organizacijos valdybos narė, koordinavo 8 ES projektus moterų ir vyrų lygybės srityje. Organizuodama ir vesdama mokymus, seminarus, apskrito stalo diskusijas visuose Lietuvos miestuose bei rajonuose, skatina visuomenę suprasti, kad lyčių lygybės klausimų sprendimas yra ne moterų ir vyrų priešprieša, o demokratinis socialinės gerovės kūrimas.

Etno dialogo apdovanojimas

Apdovanojimas skiriamas už nuopelnus veikiant tautinių bendruomenių integravimo,  ksenofobijos, rasinių, etninių stereotipų  mažinimo  procesuose.

GRUPĖ BIPLAN  

Grupės  muzika vienija, jų pavyzdys moko.

Nuo Šalčininkų iki Klaipėdos, nuo Vilniaus iki Londono savo muzika ir savo pavyzdžiu jie naikina nepakantumo ribas. Savo pilietine veikla  jie moko Vienybės. Jau dvidešimt metų jie skatina tarpusavio supratimą ir gerą valią tarp įvairiausių Lietuvos tautybių. Jų dainos ir bendravimas lietuvių, rusų ar ukrainiečių kalbomis griauna senus stereotipus ir vienija. Jų veikla,  ugdant įvairiausių tautybių jaunimo atvirumą kitoms kultūroms ir atsakomybę teisėms bei pareigoms, yra neįkainojama. Jų patriotiškumas yra neblėstantis, jų veikla yra vienijanti.

TOLERANCIJOS KAMPANIJA „BEIGELIŲ KRAUTUVĖLĖ“

Lietuvos žydų litvakų bendruomenės vykdomas projektas „Beigelių krautuvėlė“ pasitelkęs žydų kulinarinio paveldo riestainių (beigelių) bei įvairiataučių savanorių komandos pagalbą kovoja su antisemitizmu. „Beigelių krautuvėlė“ primena Lietuvos žydų bendruomenės istoriją, litvakų kultūrą ir bendruomenės vaidmenį kuriant Lietuvos valstybę. Projektas skatina toleranciją ir leidžia tikėti, kad ateityje mus žadins ką tik iš krosnies ištrauktų beigelių kvapas sklindantis Vilniaus senamiesčio gatvėmis.

KAROLIS ŽIBAS

Tai vienas iš nedaugelio Lietuvoje dirbančių mokslininkų migrantų integracijos srityje. XXI amžiaus misionierius, bandantis mažinti rasizmo ir ksenofobijos apraiškas. Siekiantis gerinti migrantų integraciją, žinantis jų problemas ir  jas sprendžiantis. Jis kovoja už migrantų teises ir jų kūrybingą, laisvą, produktyvų gyvenimą Lietuvoje. Karolis Žibas, siekdamas praktiškai sukurti palankią imigrantų integracijai sistemą, inicijavo ir kartu su bendraminčiais sukūrė informacinę internetinę platformą MIPAS (www.mipas.lt).

Vaivorykštės apdovanojimas

Apdovanojimas skiriamas už nuopelnus LGBT teisių atstovavimo srityje, mažinant homofobijos, transfobijos ir bifobijos daromą žalą bei skatinant LGBT atvirumą ir didesnę integraciją į visuomenę.

INFO TV TELEVIZIJA

Nominuojama už socialiai atsakingą sprendimą televizijos eteryje transliuoti asociacijos LGL sukurtą vaizdo klipą „KEISK“. Šis klipas ragina pripažinti visuomenės įvairovę bei pažinti mūsų aplinkoje gyvenančius LGBT* asmenis. „Info TV“ prisistatė kaip socialiai atsakinga televizija ir parodė pilietinę drąsą, transliuodama „KEISK“ vaizdo klipą žiūrimiausių programų metu be apribojimų. Tokiu būdu televizija išreiškė poziciją, jog pozityvios informacijos apie LGBT* asmenis viešojoje erdvėje draudimas yra žalingas visuomenei, nes skatina netoleranciją, patyčias ir neapykantos nusikaltimus.

JUSTĖ ARLAUSKAITĖ – JAZZU

Atlikėja Jazzu nominuojama už viešai apgintą LGBT* bendruomenę M.A.M.A. apdovanojimų metu. Reaguodama į 15 tūkstančių minios viešai demonstruojamą nepasitenkinimą dėl apdovanojimų metu scenoje pasirodžiusio LGBT* bendruomenės lyderio, atlikėja teigė: „Muzika sulygina visus!” Tokioje įtampoje mandagiai ir kultūringai sudėliojusi priežastis, dėl kurių publikos elgesys buvo netinkamas, atlikėja keliais sakiniais pelnė visas įmanomas LGBT* bendruomenės ir jų draugų simpatijas.

ROMAS ZABARAUSKAS

Savo homoseksualumo neslepiantis režisierius Romas Zabarauskas nominuojamas už nuosekliai plėtojamą LGBT* žmogaus teisių diskursą viešojoje erdvėje. Romo inicijuotas „LGBT friendly“ vietų Vilniaus mieste žemėlapis tapo reiškiniu ne tik LGBT* bendruomenėje, bet ir viešumoje, padidino LGBT* asmenų matomumą ir paskatino verslą būti atviresniu LGBT* bendruomenės nariams. Romo Zabarausko plėtojama platforma „LGBT Friendly Vilnius” socialiniame tinkle „Facebook“ suteikia erdvę kultūrinei ir visuomeninei LGBT* bendruomenės raiškai. Taip pat režisierius nevengia homoseksualumo temos savo filmuose „Porno melodrama“ ir „Streikas“, bei šiuo metu kuriamame filme „Nuo Lietuvos nepabėgsi“.

Auksinio amžiaus apdovanojimas

Apdovanojimas skiriamas, nepaisant jauno ar vyresnio amžiaus, už iniciatyvą, skatinančią realizuoti savo potencialą ir tikslus, nuopelnus vienijant įvairaus amžiaus žmonių grupes ar stereotipus apie amžių griaunantį asmeninį pavyzdį darbe, laisvalaikiu ar užsiimant visuomenine veikla.

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS

Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas, vienijantis įvairaus amžiaus ir profesijos žmones, veikia jau 20 metų.  1995-aisiais universitetą įkūrė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, gerontologas dr. Medardas Čobotas, remdamasis pasaulio patirtimi.

Medardo Čobato trečiojo amžiaus universiteto pagalba vis daugiau senjorų kasmet įsijungia į aktyvų mokymąsi visą gyvenimą, dvasinį ir protinį tobulėjimą, orų ir aktyvų gyvenimo tęstinumą. MČTAU klausytojai, atsikratę nurašyto žmogaus komplekso, išmoksta dirbti kompiuteriu, mokosi naujų užsienio kalbų, užsiima kūrybine veikla, įprotį skųstis netikusiu gyvenimu keičia pozityviu požiūriu į gyvenimą, savanoriauja, keliauja po šalį ir pasaulį, ieško atsakymų į klausimus, į kuriuos   jiems negalėjo atsakyti jaunystės laikų mokykla.

ŽANETA SIMANAVIČIENĖ

Profesorė habil. dr. Žaneta Simanavičienė – kompetentinga Lietuvos mokslininkė, profesorė, parašiusi daug vadovėlių, mokomųjų knygų, monografijų, straipsnių. 2013 m. buvo teikiama Lietuvos mokslo premijų komisijai už mokslinių darbų ciklą 1998-2012 metais.

Kauno technologijos universitete, ugdydama aukštojo mokslo specialistus, dirba nuo 1978 metų. Vadovavo Įmonių ekonomikos katedrai, šiuo metu – Socialinės atsakomybės centro vadovė, Ekonomikos katedros profesorė.

Žaneta Simanavičienė yra Lietuvos ekonomistų asociacijos viceprezidentė, Kauno Moterų draugijos valdybos pirmininkė, Kredito unijos „Moterų taupa“ stebėtojų tarybos pirmininkė, ilgametė Kauno apskrities verslo darbdavių konfederacijos tarybos pirmininkė.

Aktyviai dalyvauja skatinant socialinę atskirtį patiriančių moterų reintegraciją į darbo rinką, vykdo socialinę mentorystę, kaip ekspertė dalyvauja lyčių lygybės klausimų pateikime bei sprendime savivaldos, Respublikos lygmenyyje, skaito paskaitas moksleiviams apie verslo kūrimą, lyčių lygybės klausimais.

Ji inicijuoja ir pati aktyviai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose socialiniuose projektuose.

Prof. Žanetai Simanavičienei išreikštas pasitikėjimas paskiriant ją nuo 2015 m. Estijos garbės konsule 3 miestams – Kaunui, Alytui, Marijampolei.

Didelis būrys išaugintų mokslininkų, puikūs studentų atsiliepimai, dešimtys vertingų mokslinių darbų, išmintingas vadovavimas, padėkos už pagalbą byloja apie prasmingą ir reikšmingą veiklą.

JŪRATĖ GUŠČINSKIENĖ 

Jūratė Guščinskienė – mokslininkė sociologė, kelis pastaruosius dešimtmečius atlieka tyrimus vyresnio amžiaus asmenų, senatvės, negalios, socialinės atskirties, lyčių lygybės klausimais. Jūratė Guščinskienė turi platų mokslinį požiūrį į pasaulį, moka įvertinti visuomenėje vykstančius procesus ir turi puikių kūrybinio darbo sugebėjimų. Per daugelį metų parengė daugybę bakalauro, magistro ir doktorantų studijų studentų, kurie šiuo metu garsina Lietuvos vardą bei mokslą Lietuvos bei užsienio universitetuose. Domėjimosi sritis amžiaus temoje labai plati, apimanti tiek vyresnius asmenis, tiek jaunimo problemas. Yra parengusi daugybę publikacijų apie pagyvenusius asmenis, senatvės, kaip socialinio instituto raiškos visuomenėje ypatumus, jaunimo verslumą, profesinę jaunų žmonių lyčių segregaciją, kitomis temomis.

Įveiktos kliūties apdovanojimas

Apdovanojimas skiriamas už fizinės, socialinės, kultūrinės, požiūrio ir (ar) kitokios kliūties sėkmingą įveikimą užtikrinant žmonių su negalia orų gyvenimą ir dalyvavimą visuomenėje.

ŠARŪNAS GRIGALIŪNAS – įgalinantis neįgalumą.

Šarūnas Grigaliūnas sukūrė socialinį tinklalapįDisabledEnabled“ ( http://pritaikyta.lt), kurio tikslas padėti neįgaliesiems įveikti kelionėje kylančias kliūtis. Dalinis laisvo judėjimo (neįgalus vežimėlyje, aklas, kurčiasis, psichinė negalia) ribojimas, atsiradęs dėl įvairiausių priežasčių (trauma, liga), privertė susimąstyti, kad reikalingas įrankis, leidžiantis suprasti savo galimybę patekti ten, kur nori būti (kelionė į užsienį, kelionė į žymias vietas, muziejus, viešbutis, universitetas ir k.t.). Toks įrankis leidžia žmonėms išvengti papildomų nepatogumų ar nejaukių situacijų, kai reikia patekti į norimą vietą, o tokios galimybės tiesiog nebuvo numatyta. Idėja kilo iš natūralaus poreikio planuoti savo kelionės maršrutą. Taip pat nominantas sukūrė neįgaliojo vežimėlio varytuvąkuris gavo Europos dizaino patentą.

ECO WHEEL POWER (EWP) – mokslinių tyrimų dėka sukurtas pasaulyje analogų neturintis neįgaliųjų vežimėlio priedas.  EWP  naudoja saulės energiją, gali būti programuojamas personaliniu kompiuteriu, suteikia galimybę žmonėms su negalia įveikti didesnius atstumus, taupant fizines jėgas.

GRAŽUTĖS REGIONINIS PARKAS

Parko direkcijos darbuotojų ir savanorių komanda jau keleri metai savo energiją nukreipia veiklai, kuri padeda įveikti kliūtis ir kuria naujas galimybes lankytis gamtoje žmonėms su judėjimo negalia. Ten, kur gali patekti žmogus su neįgaliojo vežimėliu, patogiai gali patekti ir šeimos su mažamečiais vaikais, ir senjorai, ir visi sveikieji jaučiasi saugiai ir patogiai. Direkcija, dalyvaudama ES projektuose kartu su partneriais iš Baltarusijos, Latvijos ir Lietuvos, įgyvendino tarptautinį projektą „Žalieji maršrutai be kliūčių“ ir pirmoji šalyje įrengė žmonėms su judėjimo negalia pritaikytą stovyklavietę. Joje įrengta baidarių prieplauka, iš kurios neįgalusis saugiai ir savarankiškai gali persėsti į baidarę, ir apiplaukęs Luodžio ežerą, išsilaipinti kitoje prieplaukoje. Stovyklavietėje įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, pavėsinė, lauko tualetas, laužavietė, kurie lengvai pasiekiami su neįgaliojo vežimėliu.

Direkcija neabejinga ir protinę negalią turintiems asmenims, 5 metus bendradarbiauja su Zarasų darželio „Lakštingala“ Magučių ugdymo skyriaus auklėtiniais, turinčiais protinę negalią, jiems organizuoja adaptuotas edukacines pamokas gamtoje.

Šiemet direkcija su VŠĮ „Actio catholica patria“ organizavo tarptautinius jaunimo mainus „Mind the WINter“, kuriuose dalyvavo 24 protinę negalią turintys jaunuoliai iš Danijos ir Lietuvos. Kartu jie mokėsi įveikti žiemos iššūkius laukinėje parko gamtoje.

ALYTAUS PATAISOS NAMAI 

2014 m. Alytaus pataisos namai (padalinys) buvo pritaikyti nuteistiesiems, turintiems negalią. Buvo atlikti remonto darbai, siekiant tinkamai pagal prieinamumo standartus pritaikyti pataisos namų patalpas mobilumo problemų ar kitokių specialių poreikių turintiems asmenims.  Nuteistiesiems su negalia įrengtas liftas, pritaikyta pasivaikščiojimų vieta – kiemelis, įsigyti dveji vikšriniai laiptai kopikliai, pritaikytos gyvenamosios, higienos (tualetai, dušo kabinos) ir bendrojo naudojimo patalpos. Įstaigos administracija, atsižvelgdama į tai, kad nuteistieji su negalia turi specialius poreikius, įrengė atskirą tam pritaikytą pasimatymų su artimaisiais kambarį. Maitinimo patalpos bei medikų kabinetas įrengti šalia gyvenamųjų patalpų. Papildomai numatytos nuteistųjų su negalia dirbančių prižiūrėtojų, bendrosios praktikos slaugytojų pareigybės.

Alytaus pataisos namuose negalią turintys nuteistieji nuo šiol gali atlikti jiems paskirtąją bausmę orumo nežeminančiomis ir jų specialius poreikius atitinkančiomis sąlygomis, kadangi pačios negalios turėjimas ar papildomų sunkumų dėl nepritaikytos aplinkos buvimas jokiu būdu negali būti papildoma kliūtimi, apsunkinančia paskirtos bausmės atlikimą ar žeminančia žmogaus orumą. Alytaus pataisos namuose yra 61 vieta, pritaikyta neįgaliesiems.

Religijų įvairovės apdovanojimas

Apdovanojimas skiriamas asmeniui, organizacijai, idėjai ar projektui, kuris prisidėjo prie religijos laisvės principo įtvirtinimo ir sklaidos bei religijų įvairovės pažinimo ir priėmimo skatinimo Lietuvoje.

ANDRIUS BIELSKIS

Aktyvus visuomenės gyvenimo komentatorius, kuris asmenišku tikėjimo ir kritinės analizės pavyzdžiu prisideda prie religijos laisvės principo įtvirtinimo ir sklaidos bei religijų įvairovės pažinimo ir priėmimo skatinimo Lietuvoje, skiria dėmesį religijos depolitizavimui, tikinčiųjų tolerancijos skatinimui ir homofobiškų apraiškų atskirose religinėse bendruomenėse kritikai. Andrius Bielskis yra politinės teorijos profesorius Mykolo Romerio universitete, vizituojantis tyrėjas Londono Metropolitan universitete, daugelio mokslinių straipsnių ir kelių monografijų autorius (Ideologija, tikėjimas ir išsilaisvinimo politika, 2014, Vilnius: Demos, Demokratija be darbo judėjimo? (sud.) Kaunas: Kitos knygos, Towards a Postmodern Understanding of the Political, Basingsotke, New York: Plagrave-Macmillan, 2005). Jis yra Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus visuomeninis konsultantas švietimo ir mokslo klausimais. Rašo komentarus Delfi.lt, 15 min., Lrytas švietimo, mokslo, lyčių lygybės, politinių ideologijų, religijos ir politikos santykių klausimais. Andrius Bielskis yra VšI DEMOS kritinės minties instituto direktorius, kurio svarbiausi tikslai yra žmogaus teisių (ypač dirbančiųjų teisių) lygių galimybių ir socialinio teisingumo gynimas.

MILDA ALIŠAUSKIENĖ

Milda Ališauskienė –  Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, religijų įvairovę ir religingumo pokyčius Lietuvoje tirianti sociologė. Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro, vienintelės Lietuvoje organizacijos renkančios ir teikiančios atsakingą, objektyvią ir moksliniais tyrimais pagrįstą informaciją apie naujojo religingumo fenomenus, steigėja ir valdybos pirmininkė.

Milda Ališauskienė pabrėžia, kad Lietuvoje egzistuoja religijų įvairovė, kurių kiekviena unikali ir vertinga. Įvairias religijas išpažįstantys ir praktikuojantys žmonės dažnai stigmatizuojami visuomenėje, susiduria su neigiama jų reprezentacija Lietuvos žiniasklaidoje,  teisinėmis kliūtimis, diskriminacija artimoje aplinkoje.  Mildos Ališauskienės iniciatyva atliekami moksliniai tyrimai, organizuojami renginiai, viešos diskusijos, analitiniai komentarai ir paprasti bei aiškūs atsakymai į sudėtingus klausimus apie religingumą pelnė šiai mokslininkei kolegų ir bendraminčių palaikymą, valdžios institucijos dėmesį ir svarbiausia – įvairių Lietuvos religinių judėjimų atstovų pasitikėjimą ir pagarbą. Nuosekliai ir atkakliai savo profesionalumu, reikliu mokslininko požiūriu ir nenuilstančiu entuziazmu Milda kviečia valstybę ir visuomenę pažinti religines mažumas, o kartu ir savo piliečius, išsilaisvinti nuo baimių, „etikečių klijavimo“ ir skubotų apibendrinimų, puoselėti pasitikėjimu ir tolerancija grindžiamą pilietinę visuomenę.

Neseniai sociologės išleistame leidinyje „Religijų įvairovė Lietuvoje: portretai, kasdienybė ir šventės“ pristatoma Lietuvos religinių mažumų kasdienybė ir kviečiama susipažinti su Lietuvos religijų įvairove, jos raiškos formomis, diskutuoja apie religinių mažumų santykius su visuomene. Tai pirmasis tokio pobūdžio leidinys Lietuvoje, kuriame atskleidžiamas religinių bendruomenių gyvenimas.

EGDŪNAS RAČIUS 

Egdūnas Račius – religijotyrininkas, islamo tyrinėtojas, Vytauto Didžiojo universiteto Regionistikos katedros vedėjas, profesorius, dešimčių mokslinių ir mokslo populiarinimo tekstų autorius. Profesorius savo mokslinę ir visuomeninę veiklą paskyrė islamo religijos raidos ir musulmonų diasporos Europoje tyrinėjimams. Savo tyrimais bei pasisakymais viešoje erdvėje jis siekia prisidėti prie įvairiapusiško islamo religijos bei musulmonų kultūrų pristatymo bei vyraujančių negatyvių generalizuotų stereotipų griovimo. Pagrindinis Račiaus siekis – kad Lietuvos žmonės pažintų tūkstantmetės milijardinio musulmonų viseto istorijos kompleksiškumą bei turtingumą, kuriame telpa šimtai tarpusavyje paraleliai besirutuliojančių ir besivaržančių islamo interpretacijų, davusių pagrindą labai skirtingoms musulmonų kultūroms, kurias viešajame Lietuvos diskurse, deja, neretai užgožia marginalios, bet brutalios mažumos propaguojamos idelogijos ir ja paremtų veiksmų sutapatinimas su islamu ir musulmonų visetu.

Metų proveržio apdovanojimas

Apdovanojimas skiriamas už plačiai nuskambėjusį ir prie įvairovės ir lygybės skatinimo visuomenėje prisidėjusį poelgį, darbą, iniciatyvą, kūrinį ir panašiai.

NERINGA DANGVYDĖ

Neringa Dangvydė – rašytoja, išleidusi pasakų rinkinį „Gintarinė širdis“ apie įvairias pažeidžiamas visuomenės grupes. Tai pirmoji pasakų knyga vaikams, kurioje kalbama apie šių dienų socialines problemas: patyčias mokykloje dėl išskirtinės išvaizdos, neįgalumą, tėvų emigraciją, romų integraciją ir kitokios šeimos modelius.

Pirmasis knygos leidimas buvo išimtas iš prekybos dėl pasakų apie tos pačios lyties asmenų meilę. Rašytoja nesutiko su tokiu sprendimu bei, kovodama už visų grupių teisę į laisvą žodį, kreipėsi į teismą dėl knygos grąžinimo į prekybą. Kartu su keturiomis NVO autorė  iš naujo išleido „Gintarinę širdį” bei nuolat aktyviai pasisako viešumoje už informacijos laisvę ir LGBT asmenų teises.

Autorė nominuojama už nuoseklų darbą, ieškant įnovatyvių įvairių visuomenės pažeidžiamų grupių teisių pristatymo formų ir pagarbos įvairovei skatinimą bei nususitaikymą su cenzūra.

ŽMOGAUS TEISIŲ PORTALAS „MANO TEISĖS.LT“

Tai žmogaus teisių srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų erdvė internete, kurioje ne tik keliami aktualūs žmogaus teisių klausimai, bet ir ieškoma  būdų, kaip įtraukti į sprendimų paiešką plačiąją visuomenę, stiprinti šių organizacijų ir portalo lankytojų ryšį. Per vienerius gyvavimo metus įvairios portale paskelbtos publikacijos ir iniciatyvos pasiekė daugiau, kaip 100 000 svetainės lankytojų.

Portalo redakcija vadovaujasi advokataujančios žiniasklaidos principais, todėl nesistengia tapti neutralios („objektyvios”) informacijos teikėju, nes mano, kad nėra absoliučiai objektyvaus požiūrio taško, visi portalui autorinius straipsnius teikiantys asmenys turi savo poziciją. Portalo rengėjų manymu, nėra nieko nepriimtino, jei autoriai skaidriai ir atvirai deklaruoja savo interesus atstovaudami organizacijas ar asmenų grupes, remiasi faktais pagrįstais argumentais ir siekia viešojo intereso gynimo.

Portalo „Mano teisės“ (www.manoteises.lt) kūrėjai nominuojami už kryptingą darbą propaguojant žmogaus teises, sudarant galimybę nevyriausybinių organizacijų ir pažeidžiamų grupių atstovams inicijuoti viešą žmogaus teisių diskursą, įtraukiant į jį plačiąją visuomenę, žmogaus teisių srityje (plačiąja prasme) veikiančias organizacijas, stiprinant šių organizacijų ir piliečių ryšį bei pritraukiant didelį būrį savanorių.

EITYNĖS TARPTAUTINEI NEĮGALIŲJŲ DIENAI PAŽYMĖTI

Nominacija skiriama Asociacijai „Lietuvos neįgaliųjų forumas“, kuri atstovaudama per 300 tūkst. šalies žmonių su negalia ir jų šeimos narių, 2014 m. gruodžio 2 d., minėdami Tarptautinę neįgaliųjų dieną, surengė pirmąsias asmenų su negalia eitynes. Tai pirmas kartas per 25 nepriklausomybės metus, kai neįgalieji išėjo viešai pareikšti apie žmonių su negalia teises, lygias galimybes bei jų užtikrinimą Lietuvoje. 2010 m. Lietuva ratifikavo Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją – tarptautinį žmogaus teisių dokumentą, kuris įtvirtina, kad asmenys su negalia turi naudotis visomis žmogaus teisėmis lygiai su kitais asmenimis, jiems turi būti sudaromos lygios galimybės dalyvauti visose gyvenimo srityse, jie neturi būti diskriminuojami dėl negalios. Eitynėse dalyvavo apie 400 įvairių negalių turinčių asmenų, juos atstovaujančių organizacijų atstovų, bei kitų geros valios piliečių, palaikančių žmonių su negalia poziciją.

Eitynės vyko Gedimino prospektu nuo Arkikatedros Bazilikos link LR Vyriausybės rūmų. Eitynių pabaigoje prie LR Vyriausybės rūmų Lietuvos žmonių su negalia bendruomenės atstovai susitiko su LR Vyriausybės ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais ir perdavė jiems savo reikalavimus.

Metų žurnalisto apdovanojimas

Apdovanojimas skiriamas žiniasklaidos atstovui, kuris savo darbu, veiksmu ar iniciatyva skatina asmenų lygybę ir įvairovę visuomenėje bei gina žmogaus teises.

SANDRA VILIMAITĖ 

Sandra Vilimaitė – balsas.tv3.lt redakcijos žurnalistė. Aktyviai domisi ir rašo lygybės, tolerancijos, žmogaus teisių temomis.

Aktyviai domisi ir rašo lygybės, tolerancijos, žmogaus teisių temomis. 2014 m. rašyti straipsniai seksizmo, seksualinio priekabiavimo, lyčių nelygybės, homoseksualumo, smurto prieš moteris bei kitomis temomis. Žurnalistės straipsniai spausdinami naujienų portaluose balsas.lt,  www.15min.lt.

Sandra Vilimaitė specializuojasi lyčių lygybės ir kitomis žmogaus teisių bei socialinėmis temomis; ji ne tik rašo, bet ir domisi formuojamu moterų įvaizdžiu Lietuvos žiniasklaidos priemonėse, rašo apie seksualines mažumas, smurtą prieš moteris, seksualinį priekabiavimą, benamius žmones, požiūrį į moterį visuomenėje ir panašiomis temomis. Yra labai žingeidi, jautri ir smalsi žurnalistė. Kalbindama žmogų, žvelgia giliai, tačiau išlieka objektyvi bei informaciją pateikia drąsiai, taikliai ir dažnai šmaikščiai.

AUDRYS ANTANAITIS

Audrys Antanaitis – Lietuvos žurnalistas, literatūrologas, radijo stoties „Laisvoji banga“ žurnalistas.  Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko pavaduotojas,  Lietuvos žurnalistų sąjungos esperantininkų klubo pirmininkas, Pasaulio esperantininkų žurnalistų sąjungos prezidentas.

Žurnalistas, anksčiau dirbę „Žinių radijuje“ , o šiuo metu tęsiantis savo žurnalistinę veiklą  radijo stotyje „Laisvoji banga“, rengė ir rengia autorines  laidas lygių galimybių, nediskriminavimo tematika, kuriose gvildenamos lygių galimybių temos užimtumo srityje, kitose socialinių santykių erdvėse. Audrys Antanaitis  savo laidose stengiasi suvokti ir paaiškinti klausytojams lygių galimybių užtikrinimo svarbą visuomenėje, atskleisti skirtingo požiūrio ir skirtingo žmonių traktavimo priežastis bei pasekmes. Žurnalistas nevengia pateikti drąsių provokuojančių klausimų bei išklausyti įvairių nuomonių.

MINDAUGAS JACKEVIČIUS

Mindaugas Jackevičius – delfi.lt redakcijos žurnalistas. Nominantas rašo straipsnius homofobijos, homoseksualumo, seksizmo, šeimos vertybių, emigracijos bei kitomis lygių galimybių temomis. 2013 m. apdovanotas Kultūros ministerijos premija už tarpkultūrinio dialogo skatinimą, 2010 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje organizuotame konkurse „EuroMedija 2010“ pelnė II vietą. 2011 m., kaip Lietuvos atstovas, nominuotas Europos Parlamento Žurnalistikos premijai. 2014 m. konkurse „Religinės įvairovės pažinimas ir sklaida Lietuvoje” užėmė 3-iąją vietą, 2013 m. apdovanotas už straipsnius AIDS ir užkrečiamųjų ligų temomis. 2010 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos konkurse „Kultūros versmėse“ užėmė I-ąją vietą, 2009 m. I-oji vieta žurnalistui skirta konkurse „Autorių teisės Lietuvoje: apsauga ir problemos“. M. Jackevičius – Lietuvos žydų bendruomenės iniciatyva už toleranciją visuomenėje skatinantį veiksmą ar poelgį teikiamų „Beigelio“ nominacijų komisijos narys.

Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų ceremonija įvyks 2015 m. balandžio 28 dieną Sporto, pramogų ir verslo centre “Forum Palace” , renginių salėje „Galaxy“ (Konstitucijos pr. 26, Vilnius). Renginio pradžia – 18 val.

 Ceremonijos metu pagerbsime lygybės ir įvairovės srityje pasižymėjusius asmenis, organizacijas, iniciatyvas.