Aušrinės Burneikienės šermenys
Aušrinės Burneikienės šermenys / BNS nuotr.
2015 lapkričio 5 d.
Mirė Lygių galimybių kontrolierė Aušrinė Burneikienė

Su liūdesiu pranešame, kad 2013 m. lapkričio 14 dieną po sunkios ligos mirė Lygių galimybių kontrolierė Aušrinė Burneikienė.
Lietuvos Respublikos Seimas lapkričio 15 d. laikinąja Lygių galimybių kontroliere paskyrė Vaiko teisių apsaugos kontrolierę Editą Žiobienę.
Aušrinė Burneikienė bus pašarvota šeštadienį (lapkričio 16 d.) 12 val. laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“ (Vilnius, Ąžuolyno g. 10), karstas išnešamas sekmadienį (lapkričio 17 d.) 14 val. Laidojimas numatomas Vilniaus Antakalnio kapinėse, kur palaidoti velionės tėvai.