Žmogus LGBTI+ asmenų eitynėse, kūną nusidažęs vaivorykštės spalvomis
Stephen Downes nuotr. / Flickr.com
2017 lapkričio 16 d.
Ministerija pašalino ugdymo priemonę, skatinusią diskriminuoti homoseksualius žmones

Švietimo ir mokslo ministerija praneša, kad iš internetinės Ugdymo plėtotės centro (UPC) svetainės pašalino metodinę priemonę, skatinusią diskriminuoti homoseksualius asmenis. Tokį sprendimą institucija priėmė po to, kai Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba rekomendavo pakeisti jos turinį taip, jog moksleiviams nebūtų formuojamas diskriminacinis požiūris.

Dar spalį problemą dėl neatnaujintos Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrajai programai skirtos metodinės medžiagos nuostatų iškėlė Tolerantiško jaunimo asociacija (TJA). Anot organizacijos atstovų, temos „Lytinė tapatybė“ tezės kurstė diskriminaciją dėl lytinės orientacijos teigiant, kad ji susijusi su psichologinėmis problemomis, rašyta, jog ją galima pakeisti.

Dėl pagrįstų TJA abejonių metodinės medžiagos „Socialinės kompetencijos ugdymas tikybos ir etikos pamokose“ moksliškumu, Ministerija pakvietė organizaciją bendradarbiauti su UPC siekiant tinkamai įgyvendinti nuo rugsėjo 1 d. įsigaliojusią lytiškumo ugdymo programą.

Minėta metodinė priemonė, prieštaravusi programai, kurią turėjo papildyti, mokytojams pateikė tokius teiginius: „Lyties tapatybė formuojasi anksti vaikystėje; šios tapatybės trūkumas susijęs su homoseksualinio potraukio vystymusi. Susivaldymas paauglystėje padeda sutvirtinti savo lyties tapatybę. Lytinis potraukis priešingos lyties asmenims atgaunamas pajautus savo lytinį visavertiškumą.“ Vėliau pateikiama vokiečių protestantų pastoriaus Uwe Buss‘o istorija, kurioje pasakojama, kaip vyras, konsultuodamasis su terapeutu, nustojo būti gėjumi.

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrojoje programoje draudžiama moksleiviams teikti psichikos ar fizinei sveikatai žalingą, klaidinančią, tendencingą ir vienpusę informaciją, negalima skatinti mokinių nepasitenkinimo savo kūnu, išvaizda ar orientacija, raginti nepriimti šių savo savybių.