dėlionė su išimta dalimi
Pexels nuotr.
2024 birželio 27 d.
Ministerija diskriminavo vyrą su negalia

Užkirtusi kelią asociacijos atstovui posėdyje dalyvauti nuotoliniu būdu, Žemės ūkio ministerija pažeidė Lygių galimybių įstatymą, netiesiogiai diskriminuodama vyrą dėl negalios.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ištyrė pareiškėjo skundą, kuriame jis tvirtino negalėjęs patekti į šiemet kovą Žemės ūkio ministerijos rengtą posėdį, skirtą aptarti akvakultūros klausimams. Šiame sektoriuje dirbantis vyras aiškino, kad dėl judėjimo negalios jam yra sudėtinga iš Klaipėdos rajono atvykti į Vilnių, tad jis vylėsi prisijungti nuotoliniu būdu. Jo prašymas buvo atmestas.

Ministerijos atstovai pareiškė, kad negalintiems atvykti gyvai posėdžių dalyviams suteikiama teisė nuomonę išreikšti kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, el. paštu, ir pasiūlė į posėdį deleguoti kitą atstovą. Ministerija akcentavo, kad posėdis gyvai rengtas daugumos dalyvių sutikimu. Taip pat pažymėta, kad nors Ministerijos vidaus dokumentuose ir yra numatyta galimybė posėdžius organizuoti nuotoliu, tai daroma atsižvelgiant į padėtį šalyje (ekstremalioji situacija, karantinas ir t.t.).

Tokius argumentus kritiškai įvertino Lygių galimybių kontrolieriaus pareigas laikinai einanti Seimo kontrolierė Jolita Miliuvienė, pastebėjusi, kad galimybė išreikšti poziciją raštu negali būti prilyginama tiesioginiam dalyvavimui diskusijoje. O ir deleguoti kitą asmenį dėl turimų kompetencijų ar suinteresuotumo esą ne visuomet yra įmanoma.

„Įvertinus tai, kad pareiškėjui dėl negalios sunku įveikti ilgesnius atstumus, ministerijos siūlymas į pasitarimą deleguoti kitą asmenį vietoj to, kad būtų sudarytos galimybės posėdyje dalyvauti nuotoliniu būdu, turi netiesioginės diskriminacijos požymių. Pareiškėjas dėl to galėjo jausti nepalankesnį vertinimą, jaustis negalintis visaverčiai dalyvauti jam rūpimuose procesuose“, – komentavo ji.

J. Miliuvienė pridūrė, kad susitikimų organizavimas nuotoliniu būdu jau kuri laiką tapęs įprasta valstybės institucijų praktika, ir rekomendavo ministerijai lanksčiau ieškoti galimybių užtikrinti visavertį visų asmenų dalyvavimą posėdžiuose, aptarimuose ir kituose viešuosiuose procesuose, taip pat, esant poreikiui, patobulinti susitikimų tvarką reglamentuojančius vidaus teisės aktus.

Pareiškėjo skundas buvo pripažintas pagrįstu, o Žemės ūkio ministerija įspėta dėl Lygių galimybių įstatymo pažeidimo, nustačius netiesioginės diskriminacijos atvejį.

Tarnybos teisininkai (-ės) primena, kad įstatymai įpareigoja valstybės institucijas užtikrinti, kad teikiant viešąsias paslaugas, taip pat rengiant teisės aktus, pavyzdžiui, posėdžių organizavimo tvarką, būtų užtikrintos lygios teisės ir galimybės nepaisant negalios, lyties, tautybės, lytinės orientacijos ir kitų asmens tapatybės požymių.

 

Daugiau informacijos:

Marius Morkevičius

Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės patarėjas

Tel. (85) 2050634

Mob. (8671)71263

El.p. marius.morkevicius@lygybe.lt