Vyresnio amžiaus vyras stovi už filmaimo kameros / pikist.com nuotrauka
2020 rugpjūčio 17 d.
Kultūros ministerija diskriminavo vyresnius kino lauko kūrėjus

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė konstatavo, kad stipendijų kino kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarka diskriminuoja vyresnius menininkus.

Tyrimą lygių galimybių kontrolierė pradėjo gavusi gyventojo skundą. Pareiškėjas nurodė, kad Stipendijų kino kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos apraše prioritetas gauti išmokas teikiamas jauniems kūrėjams. Jei asmuo, teikiantis paraišką, yra jaunesnis nei 35 metai, ji(s) gauna 1 balą iš 16 galimų.

Apraše yra išskirti trys pagrindiniai paraiškų vertinimo prioritetai: amžius (maksimaliai gali būti pridedamas 1 balas), plačios rezultatų sklaidos galimybės (taip pat skiriama iki 1 balo) bei aktyvus dalyvavimas edukacinėse veiklose (šis prioritetas taikomas kitokio tipo paraiškoms).

Individuali stipendija skiriama kino kultūros ar meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti. Stipendijų paraiškos vertinamos taip:

 

Kriterijus

Balai

Meninė ir kultūrinė vertė

0–5

Idėjos aktualumas

0–5

Numatomi rezultatai

0–4

 

Pagal prioritetus, jaunieji kino kultūros ar meno kūrėjai nuo 18 iki 35 metų amžiaus vertinami 0–1 balo. Dėl šios priežasties vyresni kūrėjai gali atsidurti mažiau palankioje padėtyje. Pavyzdžiui, jei keturiasdešimtmečio ir dvidešimtmečio režisierių paraiškos bus panašios meninės vertės, bus vienodai aktualios ir jomis bus numatomi tokie pat rezultatai, stipendija bus skirta jaunesniam kūrėjui.

Kultūros viceministrė Zita Bružaitė teigė, kad jauni kūrėjai yra pažeidžiama socialinė grupė. „Dėl menko socialinio kapitalo ir mažesnės patirties jų kūrybinė, o tuo pačiu ir socialinė padėtis yra sudėtinga. Jiems sunkiau įgyti resursų kūrybinių projektų įgyvendinimui. Todėl karjeros pradžioje egzistuoja didelė „iškritimo“ iš kūrybinės veiklos rizika. Valstybė šioje situacijoje yra tas politinio ir ekonominio lauko veikėjas, kuris padeda jauniems menininkams įsitvirtinti meno lauke“, – lygių galimybių kontrolierei rašė ji.

Viceministrė teigė, kad parama jauniems kūrėjams turėtų būti pateisinama, nes ja siekiama teisėto tikslo. Šiuo atveju – paskatinti jaunuosius kino kultūros ar meno kūrėjus aktyviau įsitraukti į kino sritį siekiant jos atsinaujinimo ir idėjų kaitos.

Pažymėtina, kad Lygių galimybių įstatymu yra nustatytas išimtinis atvejis, kuomet tiesioginė diskriminacija dėl amžiaus gali būti pateisinama, tai yra, kai apribojimai dėl amžiaus yra nustatyti įstatymu, kai tai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Taigi Lygių galimybių įstatymo nuostatomis yra aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtinta nuostata, kad žmogaus teisės gali būti ribojamos tik įstatymo galią turinčiu teisiniu reguliavimu.

Tuo tarpu Kino įstatyme, reglamentuojančiame šio konkurso organizatorių veiklą, nėra išlygos, leidžiančios pozityviai diskriminuoti jaunesnius kūrėjus. Todėl, atlikusi tyrimą, A. Skardžiuvienė nustatė pažeidimą – Kultūros ministerijos pozicija nėra teisiškai pagrįsta.

„Amžius yra žmogaus savybė, tapatybės požymis, kuris yra reliatyvus žmogui senėjant ir dėl kurio Lygių galimybių įstatymu yra draudžiamas mažiau palankus traktavimas valstybės institucijoms įgyvendinant pareigą užtikrinti, kad visuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios teisės ir galimybės, nepaisant amžiaus. Be to, nuostata, kad tik jauni kūrėjai gali atnaujinti meno lauką ir įnešti naujų perspektyvų, formuoja stereotipą, jog vyresnė karta būtinai vadovaujasi senomis idėjomis, yra mažiau novatoriška ir dėl to mažiau vertinga kultūros pasaulyje“, – sako lygių galimybių kontrolierė.

A. Skardžiuvienė kreipėsi į kultūros ministrą Mindaugą Kvietkauską siūlydama pakeisti vyresnius menininkus diskriminuojančią stipendijų skyrimo tvarką.