Prsitatymas Seimo Spaudos salėje.
Prsitatymas Seimo Spaudos salėje / Tarnybos nuotr.
2016 balandžio 4 d.
Kontrolierė Seime pristatė 2015 metų Tarnybos ataskaitą

Balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos Seimo spaudos konferencijų salėje lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė pristatė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2015 metų ataskaitą nevyriausybinių organizacijų, akademinės bendruomenės, valstybinių institucijų atstovams ir Seimo nariams.

Po pristatymo kontrolierė susitikimo dalyvius pakvietė užduoti klausimus apie Tarnybos darbą bei lygių galimybių padėtį Lietuvoje. Daugiausiai klausimų sulaukta apie Tarnybos gautus skundus ir jų statistiką.  Susitikimo metu buvo išsakyta pastaba, jog vertinant gaunamų skundų skaičių pagal regionus, Tarnyba turėtų atsižvelgti į gaunamų skundų ir savivaldybių gyventojaus skaičiaus santykį.

Susitikimo dalyviai norėjo sužinoti apie Tarnybos poziciją atstovauti viešąjį interesą Lietuvos teismuose, planuojamas priemones gerinti lyčių lygybės padėtį Lietuvos savivaldybėse, nuomonę dėl galimybės padidinti savivaldybės institucijų įpareigojimus įgyvendinti moterų ir vyrų lygias galimybes, bei Tarnybos planus apie lygias galimybes ir jų užtikrinimą kalbėti su verslo pasaulio atstovais. Išgirdęs, jog šiais metais Tarnyba negavo nė vieno skundo dėl galimos diskriminacijos rasės pagrindu, vienas diskusijos dalyvių pasidalino turimomis žiniomis apie Lietuvos universitetuose studijuojančių kitatučių patiriamą nepalankų elgesį į juos dėl buvimo kitos rasės, tautybės ar etninės kilmės. Kontrolierė pabrėžė, kad gaunamų skundų skaičius neatspindi tikros situacijos visuomenėje, todėl šviesti žmones apie jų teises bei didinti Tarnybos žinomumą yra būtina. Tarnybos žinomumo didinimo klausimas yra vienas svarbiausių ateinančių metų Tarnybos veiklos prioritetų.

Susitikime  taip pat teirautasi apie lytinės tapatybės, kaip draudžiamo diskriminacinio pagrindo, Lygių galimybių įstatyme nebuvimą bei translyčių asmenų apsaugą nuo diskriminacijos. Kontrolierė pasisakė, jog pritartų lytinės tapatybės ir lyties raiškos kaip draudžiamo diskriminacinio pagrindo įtraukimui į įstatymą.

Šis susitikimas Tarnybai buvo svarbus dėl galimybės gauti atgalinį ryšį iš lygių galimybių srityje dirbančių įvairių sričių atstovų, todėl kontrolierė jį vertina itin teigiamai.  Pasak jos, Tarnybos metų veiklos ataskaitos viešą pristatymą būtina rengti kasmet. Tokie susitikimai taip pat sudaro sąlygas su Tarnybos darbu susipažinti visiems suiteresuotiems asmenims ir lygių galimybių situacija bei politika besidomintiems šalies gyventojams.

Susipažinti su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2015 metų ataskaita, galite ČIA.