Traktoriais dirbamas žalias laukas
Pexels nuotr.
2023 lapkričio 9 d.
Konkurso „Metų ūkis 2023“ organizatoriai diskriminavo vaikų neturinčius ūkininkus

Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė nustatė, kad Vilniaus rajono savivaldybės skelbiamo konkurso „Metų ūkis 2023“ sąlygos pažeidė Lygių galimybių įstatymą – diskriminavo ūkininkus dėl jų šeiminės padėties. Vertinant konkurso dalyvius, papildomi balai buvo numatyti tiems, kurių vaikai studijuoja žemės ūkio mokyklose, Aleksandro Stulginskio universitete (dabar VDU Žemės ūkio akademija) arba Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijoje. Tai reiškia, kad dalyviai papildomus balus gauti gali tik tuo atveju, jei jie apskritai turi vaikų.

Skundą pateikė pareiškėja, mananti, kad konkurso vertinimo kriterijai turėtų priklausyti nuo ūkininkų pasiekimų ir jų valioje esančių aplinkybių, o ne nuo vaikų turėjimo.

Atliekant tyrimą paaiškėjo, kad konkurso nuostatus sudariusi Lietuvos ūkininkų sąjunga tokį kriterijų grindžia blogėjančia kaimo demografija, iššūkiais užtikrinti ūkininkavimo tęstinumą. Sąjunga teigė, kad remiasi siekiu išsaugoti ūkininkavimo tradicijas, todėl papildomi balai skiriami ūkiams, kurių paveldėtojai dirba ūkyje ir yra įgiję tam darbui reikalingą kvalifikaciją arba siekia ją įgyti mokydamiesi atitinkamose mokymo įstaigose.

Anot lygių galimybių kontrolierės B. Sabatauskaitės, nepaisant konkurso iniciatorių siekių, tokios sąlygos suteikia pranašumą vaikų turintiems dalyviams ir pažeidžia Lygių galimybių įstatymą: „Vaikų (ne)turėjimas yra vienas iš labai jautrių ir subtilių gyvenimo aspektų. Jo vertinimas organizuojant tokį konkursą, atrodo, nėra objektyviai pagrįstas, tuo pačiu galintis turėti ir neigiamų pasekmių. Atkreiptinas dėmesys, jog kriterijaus atitikimui vaikai turėtų būti dar ir specifinio amžiaus, kad jau galėtų studijuoti aukštosiose mokyklose. Konkurso rengėjai turi pareigą nustatyti objektyvius, teisingus ir nediskriminuojančius atrankos vertinimo kriterijus, kurie nesuteiktų pranašumo, priklausančio nuo asmenų šeiminės padėties. Šiuo atveju, atsakomybę neša Vilniaus rajono savivaldybė, kuri Lietuvos ūkininkų sąjungos rekomenduojamus vertinimo kriterijus turėtų kritiškai įvertinti, prieš organizuodama konkursą.“

Kontrolierės sprendimu, Vilniaus rajono savivaldybė įspėta dėl padaryto pažeidimo – diskriminacijos šeiminės padėties pagrindu.

Lygių galimybių įstatymas įpareigoja paslaugų teikėjus užtikrinti lygias galimybes, nepaisant asmenų socialinės padėties, įskaitant šeiminę padėtį, bei kitų tapatybės požymių. Lietuvos ūkininkų sąjungai siūloma į tai atsižvelgti ir pakeisti konkurso vertinimo kriterijus.

Daugiau informacijos:
Miglė KOLINYTĖ
Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės patarėja
Tel. 8 5 205 0635
El.p. migle.kolinyte@lygybe.lt