Akimirka iš „Women Go Tech“ renginio. Artūro Žuko nuotr.
Artūro Žuko nuotr.
2019 vasario 8 d.
Kodėl programa „Women Go Tech“ nėra moterų privilegija

Jau kelerius metus Lietuvoje veikianti moterims skirta programa „Women Go Tech“ neprieštarauja lygybės principams. Tokią išvadą padarė lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė sulaukusi pareiškėjo klausimo dėl galimos vyrų diskriminacijos.

Mentorystės ir konsultacijų „Women Go Tech“ autoriai siekia moteris ir merginas paskatinti ne tik pasirinkti, bet ir įsitvirtinti informacinių ir komunikacinių technologijų srityje. Programos metu moterys bei merginos dalyvauja renginiuose, konsultacijose, asmeniškai mokosi iš nusipelniusių sektoriaus profesionalų/ių.

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, draudžiantis diskriminaciją dėl lyties, numato išimtį, pateisinančią paslaugų teikimą tik vienos lyties asmenims. Tokia paslauga turi būti siekiama teisėto tikslo, o jo privalu siekti būtinomis ir tinkamomis priemonėmis.

Organizacija „Talentai technologijoms“, kuri ir vykdo minėtą programą, savo sprendimą į ją įtraukti tik moteris bei merginas grindžia statistiniais duomenimis:

  • vos penktadalis 30-ies sulaukusių ES moterų, įgijusių informacinių ir komunikacinių technologijų išsilavinimą, lieka dirbti technologijų sektoriuje;
  • Europos lyčių lygybės instituto statistika rodo, kad tik 17 proc. iš apytiksliai aštuonių milijonų šios srities specialistų yra moterys;
  • Lietuvoje moterys sudaro vos ketvirtadalį informacinių ir komunikacinių technologijų sektoriaus darbuotojų.

Papildomų kliūčių moterims sudaro visuomenės nuostatos, kad specialistai vyrai iš prigimties yra geresni. Sparčiai besikeičiančioje aplinkoje joms sunkiau kelti kvalifikaciją, kadangi šeiminiai įsipareigojimai tarp partnerių ar sutuoktinių vis dar pasiskirstomi netolygiai.

Šios aplinkybės atskleidžia realiai egzistuojančią lyčių nelygybę, todėl „Women Go Tech“ programos tikslas mažinti moterų diskriminaciją technologijų sektoriuje yra teisėtas. Beveik 70 proc. programą baigusių moterų įsitvirtino šiame sektoriuje, tad, akivaizdu, kad ir pasirinktos priemonės yra tinkamos.

Lygių galimybių kontrolierės teigimu, programa „Women Go Tech“ yra proporcingas lyčių lygybės skatinimo veiksmas – vyrų galimybės žinių semtis kitomis priemonėmis nėra apribojamos.

„Tiesa, svarbu nepamiršti, kad ne visi moterų įsitraukimą skatinantys projektai ar programos gali būti pateisinami. Būtina įvertinti realų jų veiksmingumą ir tai, ar jie iš tiesų keičia situaciją. Kiekvienu atveju reikėtų atlikti išsamią analizę, galbūt pasikonsultuoti ir su lygių galimybių ekspertais“, – sako Agneta Skardžiuvienė.