Moksleiviai su kūrybai skirtomis priemonėmis. Victoria_Borodinova nuotr./Pixabay.com
2019 spalio 18 d.
Kauno gimnazija pakeitė vaikus diskriminuojančią priėmimo tvarką

Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos vadovė panaikino moksleivių atrankos kriterijų, kuriuo pirmenybė mokytis teikta menininkų vaikams. Tokį sprendimą įstaigos administracija priėmė po to, kai tirdama skundą į ją kreipėsi laikinai lygių galimybių kontrolierės pareigas einanti Seimo kontrolierė Milda Vainiutė.

Apraše, reglamentuojančiame moksleivių priėmimo tvarką, buvo įtvirtinta, kad 1 balas iš galimo 21 skiriamas tiems kandidatams, kurių tėvai turi menininko profesiją.

Nors realios diskriminacijos pareiškėjas nepatyrė,  gimnazijos vadovybė padėkojo M. Vainiutei už tai, kad ji atkreipė dėmesį į lygių galimybių principui prieštaraujantį punktą. Mokyklos direktorė pasirašė įsakymą, kuriuo išbrauktas kriterijus, kandidatui teikiantis pirmenybę dėl jo tėvų socialinės padėties.

M. Vainiutė džiaugiasi tokiu gimnazijos darbuotojų sąmoningumu.

„Dažnai lygių galimybių pažeidimai padaromi dėl nežinojimo. Smagu, kad pradėjus tyrimą mokyklos administracija objektyviai paaiškino susidariusią situaciją ir, nors nebuvo atskirai raginta, pati ėmėsi užtikrinti, kad vaikai būtų priimami vienodomis sąlygomis“, – sako ji.

Diskriminacija dėl socialinės padėties Lietuvoje yra draudžiama. Šis tapatybės bruožas apima įgytą išsilavinimą ir kvalifikaciją, mokymąsi ir studijas kurioje nors švietimo įstaigoje, turimą nuosavybę ir kitas su asmens ekonomine padėtimi susijusias savybes.

Diskriminacijos bylų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad apsauga nuo lygių galimybių pažeidimų galioja ir tada, kai su žmogumi elgiamasi mažiau palankiai dėl jo sąsajų su kitu asmeniu, pasižyminčiu įstatymų ginamais tapatybės bruožais. Pavyzdžiui, kai vaikai diskriminuojami dėl tėvų profesijos.