Tarnybos parengti „Lygybės laboratorija: saugios aplinkos mokykloje kūrimo vadovas“ ir „Smurto lyties pagrindu prevencija mokykloje“ metodologija.
Tarnybos parengti „Lygybės laboratorija: saugios aplinkos mokykloje kūrimo vadovas“ ir „Smurto lyties pagrindu prevencija mokykloje“ metodologija.
2022 sausio 11 d.
Kaip mokyklose sumažinti smurto dėl lyties mastą?

Tarnyba ir Lietuvos žmogaus teisių centras parengė bei išplatino Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) skirtas rekomendacijas, kaip kurti saugią aplinką mokykloje. Gairėmis siūloma į smurto mokyklose prevencijos programas įtraukti priemones, ugdančias gebėjimus atpažinti smurtą dėl lyties ir apie jį pranešti.

Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė, rekomendacijas pristačiusi švietimo, mokslo ir sporto ministrei Jurgitai Šiugždinienei, džiaugiasi ministrės pažadu šioms temos skirti dėmesio tobulinant gyvenimo, socialinių ir emocinių įgūdžių programas.

„Susitikime su ŠMSM komanda siūlėme didesnį dėmesį skirti lyčių stereotipams, visuomenės, mokinių ir mokytojų nuostatoms, darančioms įtaką smurto šeimoje paplitimui, nukentėjusiųjų kaltinimui, seksualinio priekabiavimo pateisinimui ar sumenkinimui. Ministerija kaip niekad iki šiol atrodo suinteresuota atsižvelgti į lygių galimybių ir lyčių lygybės temas ugdymo programose“, – sako B. Sabatauskaitė.

„Saugios aplinkos mokykloje kūrimo rekomendacijose“ į ugdymo programas siūloma įtraukti smurto lyties pagrindu apibrėžimą, lietuvių kalba parengtą remiantis tarptautinių institucijų rekomendacijomis. Tai – prieš asmenį nukreiptas smurtas dėl jos ar jo lyties, lytinės tapatybės ar lyties raiškos. Dėl visuomenėje vyraujančių stereotipinių lūkesčių ir kultūriškai susiklosčiusio nelygiaverčio santykio tarp lyčių smurtą dėl lyties dažniau patiria moterys ir merginos. Neatitikdami „vyriškumo“ normų nuo šio smurto nukenčia ir vaikinai.

Mokykloje smurtas dėl lyties gali būti išreiškiamas įvairiai: pravardžiuojant, skleidžiant gandus ir šmeižiant, tyčiojantis, nepageidaujamais prisilietimais, seksualiniu priekabiavimu, pornografijos rodymu, sekstingu (seksualinio turinio žinučių, vaizdų ar įrašų siuntimu), fiziniais veiksmais, socialine atskirtimi. Smurtas lyties pagrindu gali būti aptinkamas ir jaunuolių porų tarpusavio santykiuose. Pavyzdžiui, prievartinė kontrolė (asmeninių žinučių tikrinimas, draudimas bendrauti su kitais žmonėmis ir pan.).

Įgyvendinant efektyvią smurto prevenciją Lietuvos švietimo smurto bei patyčių prevencijai skirtose programose rekomenduojama:

Prevencinėse programose ir aprašuose išskirti lyties aspektą. Tik taip galima užtikrinti, kad juose bus numatytos konkrečios prevencijos priemonės. Mechanizmai ir modeliai, skirti smurto ar patyčių prevencijai, neišskiriant gairių dėl lyties, nesuteikia įrankių atpažinti smurto dėl lyties formas. Neatkreipiant dėmesio į lyties aspektą, galima sukurti sąlygas normalizuoti tokio pobūdžio smurtą ir gilinti problemą. Pavyzdžiui, „sijono kilnojimą“ ar „kasų tampymą“ ir toliau laikyti tinkama berniukų dėmesio mergaitėms išraiška.

Įtvirtinti būtinybę kelti pedagogų profesinę kompetenciją. Mokytojai ir mokytojos turėtų būti apmokomi atpažinti ir reaguoti į patyčias bei smurtą dėl lyties. Šie įgūdžiai turėtų būti nuolat tobulinami. Tarnyba yra parengusi mokymų „Smurto lyties pagrindu prevencija mokykloje“ metodologiją, kuria švietimo įstaigos ir jų darbuotojai gali laisvai naudotis. Ypač svarbu skirti dėmesį pedagogų ir kitų švietimo specialistų stereotipinių nuostatų atpažinimui ir kritinei jų refleksijai.

Numatyti atskiras smurto lyties pagrindu atpažinimui bei prevencijai skirtas priemones. Tai galėtų būti užsiėmimai su moksleiviais, skirti nagrinėti lyčių lygybės temas. Pavyzdžiui, kritiškas lyčių stereotipų ir nuostatų apie tinkamą „vyrišką“ ar „moterišką“ elgesį vertinimas; pokalbiai, ugdantys gebėjimus brėžti ribas santykiuose; pamokos apie sutikimo (angl. consent) kultūrą ir gebėjimą priimti kito žmogaus neigiamą atsakymą. Užsiėmimų pavyzdžius, kaip dirbti šiomis temomis, galima rasti leidinyje „Lygybės laboratorija: saugios aplinkos mokykloje kūrimo vadovas“.

Lyčių lygybės temas dėstyti nuosekliai nuo žemesnių iki vyresnių klasių. Temos ir užsiėmimai su moksleiviais apie galimą smurtą dėl lyties ir jo prevenciją turėtų atitikti mokinių amžių ir gyvenimo aktualijas. Pavyzdžiui, 9-oje klasėje siūloma mokyti atskirti sveikus santykius nuo žalingų, kalbėti apie seksualinį priekabiavimą internete ir kitose erdvėse, suteikti žinių, kaip tokį smurtą atpažinti ir į jį reaguoti. 10-oje klasėje rekomenduojama suteikti žinių apie sutikimo santykiuose svarbą, analizuoti visuomenes nuostatas, susijusias su lyčių vaidmenimis, smurto aukų kaltinimą ir kt.

Viena iš rekomendacijų rengėjų, Tarnybos Lygių galimybių integravimo grupės vadovė Vilma Gabrieliūtė pabrėžia, kad smurto dėl lyties mokyklose prevencija yra ypač svarbi. „Patyčios dėl „nemoteriškos“ ar „nevyriškos“ išvaizdos, seksualinis priekabiavimas ir kitos tokio smurto formos yra vaiko teisių pažeidimas. Jungtinių Tautų tyrimai atskleidžia, kad mokyklos aplinkoje patirtas smurtas gali turėti ilgalaikį poveikį. Smurtaujantys ar smurtą patiriantys jaunuoliai ir jaunuolės šiuos veiksmus gali vertinti kaip priimtinus ir kartoti tokį elgesį vėlesniame gyvenime. Akivaizdu, kad mokykloje įgyti įgūdžiai gali padėti užkirsti tam kelią, įtvirtinti pagrindą vaikams ir paaugliams įgyti įgūdžių, kaip megzti sveikas draugystes, nesmurtinius santykius“, – sako ekspertė.

Šios rekomendacijos yra Tarnybos kartu su partneriais – Lietuvos žmogaus teisių centru ir Lygių galimybių plėtros centru – įgyvendinto projekto „BRIDGE: vietos bendruomenių stiprinimas efektyviai kovai su smurtu lyties pagrindu artimoje aplinkoje“ dalis.

Daugiau informacijos apie smurto prevencijai skirtas priemones mokykloje galima rasti svetainėje „Visureikalas.lt“.