Reklamomis apšviestas miestas. Jose Francisco Fernandez Saura nuotr. / Pexels.com
Jose Francisco Fernandez Saura nuotr. / Pexels.com
2021 sausio 27 d.
Kada lygių galimybių kontrolierius vertina reklamas?

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba dažnai sulaukia prašymų įvertinti įžeidžiančias ar žeminančias gyventojus reklamas. Žmonės pastebi stereotipus tiražuojantį, galbūt neetišką ar neskoningą turinį, kuris, nors ir kelia abejonių, ne visada pažeidžia nediskriminavimo įstatymus. Kartu, ne visada patenka į lygių galimybių kontrolieriaus kompetencijos ribas.

Kontrolierius gali pradėti tyrimą tik dėl komercinės reklamos – tokios, kuria teikiama informacija apie prekes, paslaugas ar gaminius.

Pagal lygių galimybių įstatymus, diskriminacinėmis pripažįstamos reklamos, kuriose:

  • išreiškiamas pažeminimas arba paniekinimas dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės bei religijos. Pavyzdžiui, moterų žeminimas gali būti reiškiamas jas pateikiat kaip objektus, įrankius ar priemones, skirtas vyrų dėmesiui pritraukti. Taip pat pažeidžiant kūno integralumo principą, t. y., išskiriant atitinkamas, potencialiai geismą žadinančias kūno dalis, nesusijusias su reklamuojamo produkto paskirtimi.
  • kalbama apie teisių apribojimą ar privilegijų teikimą dėl asmens lyties, amžiaus ir kitų asmens tapatybės bruožų.
  • formuojamos visuomenės nuostatos, kad dėl savo tapatybės bruožų, tokių kaip lytis, amžius ir t. t., asmuo yra pranašesnis ar menkesnis už kitą.

Lygių galimybių įstatymus pažeidusių reklamų pavyzdžiai:

Seksualiausio taksi reklama. Moteris su taksi automobilį imituojančiu kostiumėliu.  Emsi reklama. Sms žinutės tekstas (lietuviškų raidžių nėra originale): susitiko Jonas pupa ir zemyn sijona lupa. Jonai Jonai ka darai? Nesijaudink, bus gerai! Kol zemyn sijona lupo i EMSI visi uzsuko. Su Joninemis!!!  Diskriminacinė Dantų harmonijos reklama. Didžiulė iškirptė ir užrašas: Nukreipsime tuos žvilgsnius į jūsų šypseną.

Reklamoje nustatęs pažeidimą, lygių galimybių kontrolierius gali:

  • įpareigoti nutraukti reklamos rodymą;
  • skirti administracinę baudą (40–560 eurų, už pakartotinį nusižengimą 560–1200 eurų);
  • rekomenduoti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus. Pavyzdžiui, iš reklamos pašalinti diskriminacinius elementus;
  • įspėti dėl lygių galimybių pažeidimo;
  • informaciją perduoti teisėsaugai. Įžvelgęs nusikalstamos veikos požymius kontrolierius tyrimo medžiagą gali nusiųsti ikiteisminio tyrimo įstaigai ar prokurorui.

Daugiau apie reikalavimus komercinei reklamai iš vartotojų teisių perspektyvos galite sužinoti susisiekę su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Daugiau apie nesantaikos dėl amžiaus, lyties ir kitų asmens tapatybės bruožų kurstymą viešojoje informacijoje galite sužinoti susisiekę su Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba. Į šią instituciją patartina kreiptis ir pastebėjus galimai nepilnamečiams žalą darančią viešąją informaciją.