Studentai su mantijomis auditorijoje. Marcela_net nuotr./
Marcela_net nuotr.
2019 birželio 24 d.
Ką diskriminacijos kontekste reiškia socialinė padėtis?

2018 metais dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė pradėjo daugiau nei dvidešimt tyrimų.

Daugiausiai tyrimų atlikta valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų veiklos, vartotojų teisių apsaugos, darbo santykių srityse.

Nors dauguma prašymų pradėti tyrimą nebuvo priskirtina kontrolierės kompetencijai, Lygių galimybių įstatyme pateikiamą apibrėžimą atitinkančių skundų dalis didėjo lyginant su 2017 metais.

Tarnybos teisininkai pastebi tendenciją, kad žmonės socialinę padėtį suprantą plačiau nei ją apibūdina įstatymas. Į šią sąvoką jie įtraukia ir gyvenamąją vietą, ir profesiją ir kitus požymius. Iš tiesų, socialinė padėtis, kaip galimos diskriminacijos pagrindas, apima:

  • įgytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
  • mokymąsi ir studijas kurioje nors švietimo įstaigoje;
  • turima nuosavybę ir gaunamas pajamas;
  • nustatytą valstybės paramos poreikį;
  • kitus su ekonomine asmens padėtimi susijusius veiksnius;
  • nuo 2022 metų į socialinės padėties apibrėžimą patenka ir šeiminė padėtis.

Vienas svarbiausių tyrimų dėl diskriminacijos socialinės padėties atžvilgiu 2018 metais buvo atvejis, kuomet Kauno rajono savivaldybė statutiniams valstybės pareigūnams teikė pirmumo teisę leisti vaikus į darželius (statutinis pareigūnas privalo būti baigęs vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigą, taigi, turėti atitinkamą kvalifikaciją). Tokia tvarka buvo pažeistas Lygių galimybių įstatymas. Savivaldybė atsižvelgė į lygių galimybių kontrolierės rekomendaciją ir suvienodino gyventojų galimybes.

Tyrimai dėl galimos diskriminacijos darbo santykių srityje dažniausiai pradėti dėl darbo skelbimų, kuriuose pateikti nepagrįsti reikalavimai. Pavyzdžiui, informacija, kad ieškoma darbuotojo su nuosavu automobiliu, būta atvejų, kai darbas siūlytas tik studentams.

Susipažinti su 2018 metų Tarnybos veiklos ataskaita galite paspaudę ČIA.