Vyras prie kompiuterio. Bruce Mars nuotr./Pexels.com
2019 rugpjūčio 9 d.
Gyvenimo aprašymas: patarimai ieškantiems darbo ir darbdaviams

Autorė: Eglė Tamašauskaitė

Įprasta manyti, kad gyvenimo aprašyme (CV) turi atsispindėti įgytas išsilavinimas, visa darbo patirtis, kursai, bei charakterio bruožai. Tačiau dažnai pamirštama, kad darbdaviui (-ei) neprivalu apie kandidatą žinoti visko, ypač dalykų, susijusių su jo(s) amžiumi, šeimine padėtimi, pažiūromis ar įsitikinimais.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisininkė Laima Vengalė-Dits daug metų dirba ir tiria skundus, susijusius su diskriminacija darbo rinkoje, bei teikia rekomendacijas šiuo klausimu. Anot jos, siekdamas išvengti potencialaus diskriminavimo, darbdavys (-ė) turėtų pašalinti visus subjektyvius veiksnius, skatinančius neįsisąmonintą šališkumą (t.y. subjektyvų asmens išvaizdos, charakterio ar gyvenimo būdo vertinimą, grindžiamą išankstinėmis nuostatomis, prielaidomis ar interpretacijomis to nesuvokiant). Darbdaviui (-ei) padėti gali ir kandidatas, suteikdamas tik tą informaciją, kuri yra susijusi su profesine kompetencija.

Ko neprivalu atskleisti darbdaviui savo gyvenimo aprašyme:

  • Visos darbo istorijos. Rekomenduojama pateikti savo darbo istoriją, susijusią su pareigomis, į kurias kandidatuojama bei tą patirtį, kuri, pretendento nuomone, yra privalumas. 
  • Išvaizdos. Kandidato (-ės) išvaizda neturi jokios įtakos asmens įgūdžiams ir sugebėjimams. Darbdaviui reikėtų vengti subjektyvios atrankos vertinant kandidatą pagal nuotrauką. Dėl to darbuotoja(s) gali iš viso jos atsisakyti. Pavyzdžiui, didžioji dalis JAV įmonių net atmeta kandidatūrą, jei pateiktame CV yra įkelta nuotrauka. Tokio požiūrio laikomasi siekiant išvengti galimo diskriminacijos šešėlio. Nuotraukos reikalavimas pateisinamas tuo atveju, kai pretenduojama į modelio ar aktoriaus (-ės) darbo pozicijas.
  • Konkretaus amžiaus. Pretendento (-ės) amžių darbdavys ar darbdavė gali nuspėti pagal išsilavinimą, darbo patirtį. Supratingas darbdavys (-ė) neturėtų to klausti, nes tai gali sutrukdyti objektyviai vertinti kandidatą (-ę) nepaisant jo(s) gebėjimų ir įgūdžių. Pavyzdžiui, jauna(s) darbuotoja(s) gali būti nepaskiriama(s) į vadovaujančias pareigas, nes, darbdavio (-ės) bei kolegų manymu, ji(s) gali pristigti patirties. Tiesa, kai kurioms pareigoms yra taikomi amžiaus apribojimai, tad konkretų amžių nurodyti bus privalu. Pavyzdžiui, darbinantis teisėju (-a), valstybės tarnautoju (-a) ir kt.
  • Šeiminės padėties. Pagal Darbo kodeksą, darbdavys (-ė) privalo gerbti darbuotojo(s) šeiminius įsipareigojimus. Ji(s) neturėtų klausti, ar kandidatas (-ė) susituokęs (-usi), turi ar planuoja susilaukti vaikų. Žinant apie kandidato (-ės) šeiminį statusą nenoromis galima pradėti dėl jo(s) abejoti susimąsčius apie gimdymo bei motinystės / tėvystės atostogų tikimybę, mažų vaikų priežiūros rūpesčius. Jeigu darbdavys (-ė) nori sužinoti, ar, pavyzdžiui, kandidatas (-ė) galės reguliariai vykti į darbines keliones, komandiruotės turi būti įvardytos pareigybės apraše. Kandidatui (-ei) taip pat rekomenduojama savo CV neteikti informacijos apie šeiminį statusą.
  • Tautybės. Darbdavys (-ė) negali reikalauti atskleisti darbuotojo(s) tautybės. Galimi kultūriniai skirtumai arba numanoma neigiama kitų darbuotojų reakcija į kandidato (-ės) tautybę negali būti pateisinamas pagrindas nepriimti asmens į darbą. Darbdavys (-ė) turėtų vengti bet kokio išankstinio nusistatymo, tad tautybės geriau jam ar jai ir nežinoti. Jei darbuotojui (-ai) dirbant reikės kalbėti keliomis kalbomis, darbo skelbime reikėtų nurodyti jas, o ne pageidaujamą asmens kilmę ar tautybę.
  • Informacijos apie pomėgius ir laisvalaikį. Politinės pažiūros ir išpažįstama religija, kurie galbūt susiję su kandidato (-ės) laisvalaikiu, yra asmeninė informacija, neturinti įtakos jo(s) kompetencijai. Darbdavys (-ė) neturi teisės vertinti ar kritikuoti kandidato (-ės) pasirinkimų. Jeigu pretendento (-ės) pomėgiai sutampa su kandidatuojamo darbo sritimi, ji(s) gali pasirinkti, nori tai paminėti, ar ne.

Apibendrinus pateiktą informaciją išskirtinos tokios rekomendacijos:

IEŠKANTI(S) DARBO neprivalo

DARBDAVYS (-Ė) neturėtų

Pridėti savo nuotraukos

Reikalauti patalpinti nuotrauką. Išimtys taikomos  specifinėms darbo pozicijoms

Nurodyti konkretų savo amžių

Reikalauti nurodyti amžių

Atskleisti šeiminę padėtį

Klausti apie šeiminę padėtį

Atskleisti tautybę

Reikalauti nurodyti tautybę

Teikti kitą asmeninę informaciją

Užduoti su profesine veikla nesusijusius klausimus

Jei CV teikimo portale, įmonės kandidatų paieškos sistemoje ar darbo pokalbio metu Jūsų prašė atskleisti informaciją apie savo amžių, tautybę, pažiūras, įsitikinimus ar kitus tapatybės požymius, galite kreiptis į Tarnybą. Lengviausiai tai padaryti užpildžius e-skundo formą.

Lygių galimybių įstatymas darbdaviams (-ėms) numato pareigą įdarbinimo procese kandidatams (-ėms) taikyti vienodus atrankos kriterijus nepaisant jų lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ir religijos. Nors šis sąrašas yra baigtinis ir neapima visų tapatybės požymių, darbdavys (-ė) turėtų žvelgti plačiau ir kreipti dėmesį tik į darbines pretendento (-ės) savybes.

Plačiau apie diskriminaciją darbo aplinkoje galite susipažinti ČIA bei ČIA.