Kreipimųsi skaičius pagal pagrindus. Lytis - 242, negalia - 123, amžius - 121, rasė, tautybė, kalba, kilmė, etninė priklausomybė, pilietybė - 85, socialinė padėtis - 30, religija, tikėjimas, įsitikinimai ir pažiūros - 23, lytinė orientacija - 20.
Kreipimųsi skaičius pagal pagrindus / Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos iliustracija
2021 kovo 19 d.
Diskriminacijos atvejų skaičius pandemijos metu išaugo

Pandemijos metu išaugo kreipimųsi dėl patirtos diskriminacijos skaičius, padaugėjo ir pažeidimų – pernai lygių galimybių kontrolierė nustatė 37 diskriminacijos atvejus (8-iais daugiau nei prieš metus). Seimui ir visuomenei pristačiusi 2020 metų veiklos ataskaitą, kontrolierė Agneta Skardžiuvienė atkreipė dėmesį, kad karantino ribojimai atsiliepė ir lygių galimybių padėčiai.

Moterys kreipiasi dažniau, diskriminacija dėl lyties – labiausiai paplitusi

Praėjusiais metais dėl diskriminacijos į Tarnybą buvo kreiptasi 944 kartus. Dažniausiai asmenys kreipėsi rašydami paklausimus (68,2 proc. visų kreipimųsi), kiek rečiau – teikdami skundus (19,8 proc.) arba susisiekdami su Tarnyba socialiniame tinkle „Facebook“ (12 proc.). Dar 721 asmeniui buvo suteiktos konsultacijos telefonu arba atvykus į Tarnybą. Dažniausiai į Tarnybą kreipėsi fiziniai asmenys, iš kurių moterys sudarė 42 proc., vyrai – 28 proc. Taip pat konsultavosi juridiniai asmenys (27 proc.) ir anoniminiai pareiškėjai (3 proc.).

Kaip ir kasmet, dažniausiai kreiptasi dėl diskriminacijos lyties pagrindu (242 kartus, 26 proc.), kiek mažiau – dėl diskriminacijos negalios (123 kartus, 13 proc.) ir amžiaus (121 kartą, 12,8 proc.) pagrindais. Tarnybos teisininkai pastebi, kad, kaip ir kasmet, tenka susidurti su daugialype diskriminacija, kai asmuo tuo pat metu diskriminuojamas dėl kelių savo tapatybės požymių. Tokie kreipimaisi praėjusiais metais sudarė beveik 6 proc.

Pažeidimai pagal veiklos sritis. Darbo santykių sritis - 27 proc., valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų sritis - 16,2 proc., vartotojų teisių apsaugos sritis - 51,4 proc., švietimo įstaigų, kitų švietimo teikėjų bei mokslo ir studijų sritis - 5,4 proc.

Paže

Nors dažniausiai asmenys kreipėsi dėl diskriminacijos darbo santykių srityje, daugiausiai lygių galimybių pažeidimų kontrolierė nustatė vartotojų teisių apsaugos srityje (19). Darbo santykių srityje buvo nustatyta 10 pažeidimų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veikloje – 6 pažeidimai, švietimo įstaigų, kitų švietimo teikėjų bei mokslo ir studijų srityje – 2 pažeidimai.

Dėl pandemijos dažniausiai buvo pažeistos vyresnio amžiaus asmenų bei žmonių su negalia teisės

Vienu didžiausių iššūkių tapo vyresnio amžiaus asmenų ir žmonių su negalia teisių užtikrinimas šalyje paskelbus karantiną.

„Praėjusiais metais susidūrėme su beprecedentėmis aplinkybėmis, pandemija, ir tai tikrai atsispindi Tarnybos veiklos ataskaitoje. Bendradarbiavome su valstybės institucijomis, išplatinome rekomendacijas, kaip užtikrinti lygias galimybes pademijos metu, dalyvavome svarstant jos pasekmių mažinimo priemones. Nors nuosekliai dirbome siekdami sušvelninti neigiamą pandemijos poveikį mažiausiai apsaugotoms visuomenės grupėms, vis tiek sulaukėme nemažai kreipimųsi dėl patiriamos diskriminacijos karantino metu“, – sako A. Skardžiuvienė.

Pandemijos metu įvesti karantino ribojimai labiausiai palietė vyresnius nei 60 m. gyventojus – jiems teko susidurti su diskriminacija darbe, neretai buvo apribotos galimybės gauti prekes ar paslaugas, ypač gydymo įstaigose. Buvo apribotos ir žmonių su negalia galimybės gauti medicinos bei reabilitacijos paslaugas, nepagrįstai neatsižvelgta į jiems taikomą išimtį viešose vietose nedėvėti veido kaukių.

Kontrolierės nuomone, praėjusių metų darbų rezultatai ne tik suteikia galimybę pasidžiaugti tuo, kad lygių galimybių tema visuomenėje darosi vis aktualesnė, bet ir išryškina sritis, kuriose dar reikia pasitempti.

Tarnyba tėčius skatino įsitraukti į vaikų priežiūrą

Pernai Tarnyba pristatė plačiai nuskambėjusią socialinę kampaniją „Būti tėčiu – didžiausia dovana“, kuria norėta paskatinti ankstyvą tėčių įsitraukimą į vaikų priežiūrą. Skaičiuojama, kad ši kampanija pasiekė beveik milijoną Lietuvos gyventojų. Tarnybos ekspertus džiugina ir tai, kad kampanija sulaukė netikėtai didelio tėčių aktyvumo socialiniuose tinkluose. Mažamečius vaikus auginantys vyrai dalijosi tėvystės istorijomis bei jautriomis mintimis apie kūdikio gimimą.

Praėjusiais metais savo iniciatyvomis Tarnyba taip pat siekė aktyviai keisti neigiamas visuomenės nuostatas smurto prieš moteris, LGBT+ bendruomenės teisių bei skirtingo moterų ir vyrų įsitraukimo į šeimos gyvenimą temomis. Tarnybos ekspertai vedė mokymus mokyklų bendruomenėms, konsultavo organizacijas dėl lygių galimybių politikos sukūrimo.

Dėmesys lyčių lygybės užtikrinimui savivaldybėse

Siekdama paskatinti lyčių lygybės užtikrinimą regionuose, Tarnyba sukūrė lyčių lygybės padėties savivaldybėse stebėsenos mechanizmą. Taip pat baigtas kurti nuolat atnaujinamas Oficialiosios statistikos portale integruotas lyčių lygybės žemėlapis, kuris leidžia pagal pasirinktą rodiklį sužinoti lyčių lygybės situaciją kiekvienoje savivaldybėje, palyginti dominančios savivaldybės duomenis su šalies vidurkiu bei kitomis savivaldybėmis.

Tarnybos ekspertai konsultavo savivaldybes lyčių lygybės klausimais, vedė mokymus savivaldybėms pavaldžių įstaigų atstovams ir siūlė nuotolinio mokymo kursus, reikalingus lyčių lygybės situacijai regionuose pagerinti.

Apdovanoti žmogaus teisių srityje pasižymėję žmonės bei iniciatyvos

Nepaisant neįprastų aplinkybių, pernai Valdovų rūmuose buvo surengti septintieji Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai, kurie jau yra tapę didžiausia metų švente žmogaus teisių srityje. Iškilmingoje ceremonijoje laureatams buvo išdalytos menininkės Ievos Paltanavičiūtės sukurtos statulėlės, reprezentuojančios įvairovės svarbą visuomenei, bei „Swedbank“ įsteigti piniginiai prizai.

Nors dėl pandemijos įtakos iniciatyvų įgyvendinimui apdovanojimai už 2020 metų darbus nukelti, šią tradiciją planuojama pratęsti kitais metais.

Daugiau:
2020 m. veiklos ataskaitos infografikas