Studnetai ir studentės auditorijoje (dėvama studijų baigimo apranga)
Marcela_net nuotr. / Pixabay.com
2023 rugsėjo 11 d.
Diskriminacija dėl amžiaus – Šilutės rajone ribojamos vyresnių studentų galimybės gauti paramą

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nustatė, kad Šilutės rajono savivaldybės taryba diskriminuoja vyresnius nei 36-erių metų amžiaus studentus. Tarybos sprendimu, į paramą studentams, įsipareigojusiems po studijų dirbti savivaldybės įstaigose, pretenduoti gali tik jaunesni asmenys.

Šilutės rajono savivaldybės studentų rėmimo programos tvarkos apraše numatyta, kad paramą gali gauti ne vyresni nei 36-erių metų amžiaus gyventojai (-os), studijuojantys savivaldybei reikalingų specialybių studijų programas. Lėšos skiriamos studentams (-ėms), baigusiems savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigas arba tiems, kurie rajone yra deklaravę (-usios) gyvenamąją vietą.

Savivaldybės atstovų teigimu, parama siekiama didinti būsimų specialistų (-čių) motyvaciją integruotis į Šilutės rajono darbo rinką. Amžiaus kriterijus įvestas atsižvelgus į Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytą 36-erių metų ribą. Tokia rėmimo tvarka siekta, jog kvalifikuoti specialistai (-ės) kuo ilgiau dirbtų savivaldybėje.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisininkas Karolis Čepas atkreipia dėmesį į tai, kad jei viename įstatyme yra numatytas paramos gavėjų amžius, dar nereiškia, kad ši riba tinka kitose visuomeninio gyvenimo srityse.

Pagal Lygių galimybių įstatymą, amžiaus apribojimai diskriminacija nelaikomi tik tada, kai jie yra nustatyti įstatymų, juos pateisina teisėtas tikslas, kurio siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Lengvatos dėl amžiaus taip pat nėra lygių galimybių pažeidimas, jei jas pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis bei būtinomis priemonėmis.

Valstybės duomenų agentūros duomenimis, apie 91 proc. 2022–2023 metais universitetuose besimokiusių studentų (-čių) amžius buvo iki 35 metų. Tokio amžiaus kolegijų studentų (-čių) – apie 86 proc. Akivaizdu, kad bet kokiomis išmokomis studentams (-ėms) bus remiama absoliuti dauguma besimokančiųjų, tačiau ši parama gali būti aktuali ir vyresniems studentams (-ėms).

„Atlikę tyrimą nustatėme, kad savivaldybės tikslas yra teisėtas, tačiau pasirinktos priemonės yra neproporcingos. Kadangi vyresnių studentų ir studenčių nėra daug, į savivaldybę pritraukti daugiau jaunų specialistų (-čių) galima ir mažiau apribojančiomis priemonėmis. 36-erių metų cenzas yra perteklinis“, – sako K. Čepas.

Pagal Lygių galimybių įstatymą, valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos privalo užtikrinti, kad visuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios galimybės nepaisant asmenų lyties, amžiaus, tautybės ir kitų asmens tapatybės požymių. Šilutės rajono savivaldybės atstovams (-ėms) siūloma panaikinti remtinų studentų (-čių) amžiaus ribą – administracija pažadėjo į šią rekomendaciją atsižvelgti.

Daugiau informacijos:

Izabelė ŠVARAITĖ
Atstovė ryšiams su visuomene
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Tel. 8 5 205 0634; (8 671) 712 63
El.p. izabele.svaraite@lygybe.lt