Vaikai darželyje // Tolmacho nuotr. Pixabay.com
Tolmacho nuotr. Pixabay.com
2018 rugpjūčio 9 d.
Diskriminacija darželiuose: kai kuriems tėvams teikiamos neteisėtos privilegijos

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė nustatė, kad Kauno rajono savivaldybės taryba diskriminuoja gyventojus suteikdama privilegijas statutiniams valstybės tarnautojams. Gegužę Taryba patvirtino teisės aktą, kuriuo pirmumo teisė patekti į  darželius suteikiama karo tarnybą atliekančių asmenų ir statutinių valstybės tarnautojų vaikams.

Tyrimas buvo pradėtas po to, kai į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą kreipėsi žmogus, sunerimęs dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties atžvilgiu. Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas nurodė, jog sprendimas suteikti pirmenybę būtent statutinių pareigūnų vaikams buvo priimtas siekiant stiprinti krašto apsaugą bei suteikti socialines garantijas dėl jų tarnybos ypatumų – įvairių su tarnyba susijusių apribojimų, budėjimų, viršvalandžių, nuolatinio pareigų vykdymo ir pan. Mero teigimu, dėl tokio sprendimo buvo konsultuotasi su suinteresuotais asmenimis ir jokių pastabų negauta.

Švietimo įstatymas numato, kad savivaldybės taryba turi teisę nustatyti priėmimo į ugdymo įstaigas tvarką. Tačiau ji negali prieštarauti Lygių galimybių įstatymui. Pastarasis savivaldybių institucijas įpareigoja teisės aktuose įtvirtinti lygias galimybės nepaisant asmenų socialinės padėties.

Socialinė padėtis apibrėžiama kaip asmens įgytas išsilavinimas, kvalifikacija ir kiti su asmens finansine (ekonomine) padėtimi susiję veiksniai. Tad tyrimo metu buvo vertinama, ar žmonėms nėra teikiamos privilegijos dėl jų turimos kvalifikacijos, suteikiančios galimybę dirbti vidaus tarnyboje.

Atkreiptinas dėmesys, kad Vidaus tarnybos įstatyme yra įvardijamos socialinės garantijos, suteikiamos statutiniams valstybės tarnautojams, tačiau  jų vaikų pirmumo teisės patekti į vaikų darželius tarp jų nėra. Atsižvelgiant į tai, tokios garantijos suteikimas yra laikytinas privilegija, o privilegijų teikimas yra tiesioginės diskriminacijos požymis.

A. Skardžiuvienė sutinka, jog statutinių valstybės tarnautojų darbo pobūdis skiriasi nuo kitų profesijų tačiau tai negali būti priežastimi, kodėl minėta socialinė garantija turėtų būti skiriama tik jiems.

„Įvairūs specialistai, tokie kaip gydytojai, slaugytojai ar socialiniai darbuotojai, dirbantys skirtingu paros metu, taip pat susiduria su budėjimais ir viršvalandžiais, tačiau pirmumo teisė jiems nesuteikiama. Negalime gyventi valstybėje, kurioje visi gyventojai lygūs, bet kai kurie iš jų „lygesni“. Demokratija šalyje gyvuoja jau beveik tris dešimtmečius, tad visi naujai priimami teisės aktai turi gerbti lygybės ir socialinio teisingumo principus“ – sako ji.

Lygių galimybių kontrolierė kreipėsi į savivaldybę dėl lygias galimybes pažeidžiančių veiksmų nutraukimo.

PATIKSLINIMAS

Nors į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą su skundu kreipėsi asmuo dėl Kauno rajono tarybos priimto teisės akto dėl pirmenybės suteikimo statutinių valstybės tarnautojų ir karo tarnybą atliekančių asmenų vaikų priėmimui į darželius, tyrimo metu nagrinėjome privilegijų teikimą tik statutiniams valstybės tarnautojams. Privilegijų teikimo karo tarnybą atliekantiems tėvams nenagrinėjome todėl, kad šiai sričiai Lygių galimybių įstatymas yra netaikomas. Lygių galimybių įstatymas numato baigtinį sąrašą pagrindų, dėl kurių draudžiama asmenis diskriminuoti. Karo prievolę atliekantys asmenys nėra homogeniška visuomenės grupė, todėl jai apibūdinti neįmanoma priskirti vieno iš tapatybės bruožų, nurodytų Lygių galimybių įstatyme. Nesant pagrindo galimai diskriminacijai apibrėžti, lygių galimybių kontrolierius negali atlikti tyrimo.