Žmonės Kauno gatvėje. Christine und Hagen Graf nuotr./Flickr.com
2020 vasario 18 d.
Ar diskriminacija dėl gyvenamosios vietos yra teisėta?

Kauno savivaldybės sprendimas miesto ir rajono gyventojams taikyti skirtingas vaikų darželio kainas sukėlė nemažai pasipiktinimo. Kreipimųsi sulaukė ir Tarnybos teisininkai, nors gyvenamoji vieta, kaip galimos diskriminacijos pagrindas, nepatenka į lygių galimybių kontrolieriaus kompetenciją.

Nuo sausio 1 d. Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančius darželius lankančių vaikų tėvams, jei jų gyvenamoji vieta nedeklaruota Kaune, už mažamečio ugdymą kasdien teks mokėti po 9,2 eurus. Jeigu gyvenamąją vietą mieste deklaravo vienas iš tėvų, diena įstaigoje kainuos perpus mažiau.

Gyventojai ir žiniasklaida teiravosi, ar skirtingos sąlygos, šiuo atveju, yra diskriminacija. Aplinkybes vertinant iš Lygių galimybių įstatymo, kurio priežiūrą vykdo lygių galimybių kontrolierius, perspektyvos, atsakymas paprastas – ne, nėra.

Šiame įstatyme nustatytas baigtinis draudžiamų diskriminavimo pagrindų sąrašas. Šių pagrindų yra keturiolika: lytis, rasė, tautybė, pilietybė (Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės), kalba, kilmė, socialinė padėtis, tikėjimas, įsitikinimai ar pažiūros, amžius, lytinė orientacija, negalia, etinė priklausomybė, religija.

Taigi, teisiškai lygių galimybių kontrolierius negali pradėti tyrimo dėl lygių galimybių pažeidimo. Tačiau tai nereiškia, kad tokia kainodara yra teisėta. Situaciją pagal savo kompetenciją gali įvertinti vaiko teisių apsaugos kontrolierius arba Vyriausybės atstovas apskrityje.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierės Editos Žiobienės nuomone, Kauno savivaldybės nustatyta ikimokyklinio ugdymo apmokestinimo tvarka prieštarauja Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymui.