#TRANS_LT matomumo kampanija
#TRANS_LT matomumo kampanija / LGL nuotr.
2016 balandžio 5 d.
Metų proveržio nominacija: #TRANS_LT matomumo kampanija

Autorius: Tomas Vytautas Raškevičius

Nacionaliniams lygybės ir įvairovės apdovanojimams Metų proveržio kategorijoje nominuota socialinio matomumo didinimo kampanija #TRANS_LT – tai galimybė translyčiams asmenims pirmą kartą jautriai ir subtiliai papasakoti asmenines istorijas apie tai, ką reiškia būti trans* asmeniu Lietuvoje. Kampanija startavo 2015 metų gruodžio mėnesį, paskatinta tarptautinių parterių ILGA-Europe ir Transgender Europe (TGEU). Video klipai YouTube platformoje buvo peržiūrėti daugiau nei 30,000 kartų, rodomi informacinių laidų reportažuose ir pirmą kartą tokiu mastu sugebėjo atkreipti dėmesį į translyčių asmenų problemas, privertė aukštus šalies pareigūnus ir visuomenę diskutuoti ir atkreipti dėmesį į šią socialinę grupę.

Socialinio matomumo kampaniją #TRANS_LT įgyvendino Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL. Ši organizacija savo veikloje atstovauja visoms be išimtiems LGBT* spektre egzistuojančioms seksualinėms orientacijoms bei lytinėms tapatybėms. Nors asociacija LGL ir nėra išimtinai translyčius asmenis vienijanti organizacija, ji nuosekliai siekia integruoti su lytine tapatybe ir lyties raiška susijusius aspektus į visas įgyvendinamas advokacijos, sąmoningumo didinimo ir bendruomenės telkimo veiklas. Asociacijos LGL atstovų teigimu, atsižvelgiant į pakankamai sudėtingą LGBT* asmenų žmogaus teisių padėtį Lietuvoje, turime unikalią galimybę nekartoti tų pačių klaidų, su kuriomis susidūrė LGBT* judėjimai kitose šalyse. Būtent – reikia užtikrinti, jog nebūtų „mažiau svarbių“ su LGBT* žmogaus teisėmis susijusių klausimų, o kai kurių LGBT* bendruomenės narių interesai nebūtų laikomi svarbesniais į antrą planą nustumiant kitus „mažiau patogius“ klausimus. Dėl šios priežasties galima teigti, jog su lyties keitimu ir translyčių asmenų diskriminacijos prevencija susiję klausimai vienareikšmiškai yra vienas iš asociacijos LGL veiklos prioritetų.

Translyčių asmenų žmogaus teisių srityje asociacija LGL pradėjo dirbti dar 2013 metais, kai paaiškėjo, jog Lietuva susiduria su tam tikrais iššūkiais, įgyvendama 2007 metais Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) byloje L. prieš Lietuvą priimtą sprendimą, kuriuo teismas įpareigojo Lietuvos įstatymų leidėjus sureguliuoti lyties pakeitimo procedūrą. Iš pradžių asociacijos LGL įsitraukimas buvo paremtas bendravimu su tarptautinėmis institucijomis ir sprendimų priėmėjais bei politikos formuotojais nacionaliniu lygmeniu. Šios pastangos netruko duoti rezultatų – 2014 metų rugsėjo mėnesį Europos Tarybos (ET) Ministrų komitetas bylos L. prieš Lietuvą įgyvendinimo procesui pritaikė sustiprintos priežiūros procedūrą. Kita vertus, buvo įsisąmoninta, jog neįmanoma efektyviai atstovauti konkrečios socialinės grupės interesams be tiesioginio šios bendruomenės narių dalyvavimo. Dėl šios priežasties asociacija LGL pradėjo aktyviai vykdyti translyčių asmenų bendruomenės telkimo veiklas. Buvo organizuojami įvairūs susitikimai, diskusijos ir kultūriniai renginiai, kuriais buvo siekiama įgalinti translyčius asmenis aktyviai pasisakyti žmogaus teisių klausimais. Susibūrė nuostabių, drąsių ir nepakartojamų žmonių kompanija, kuri savo idealizmu ir ryžtu nustebino net ilgus metus žmogaus teisių srityje dirbančius profesionalus.

2015 metų gruodžio mėnesį asociacija LGL ėmėsi įgyvendinti #TRANS_LT socialinio matomumo didinimo kampaniją, kurioje tikri ir realūs translyčiai žmonės viešai prabiltų apie savo patirtis gyvenant Lietuvoje. Trys nuostabūs žmonės – Oskaras, Ženia ir Jūratė – padarė tai, kas, atrodė, buvo neįmanoma. Jie labai jautriai ir subtiliai papasakojo savo asmenines istorijas apie tai, ką reiškia būti trans* asmeniu Lietuvoje.

<https://www.youtube.com/watch?v=lNNaVcPll9E>

Nufilmuoti video klipai visuomenei buvo pristatyti 2015 metų gruodžio 8 dieną. Apie šią akciją rašė visi didžiausi šalies internatiniai naujienų portalai, video klipai buvo rodomi net kelių televizijos kanalų informacinių laidų reportažuose. Per keletą dienų video klipai YouTube platformoje buvo peržiūrėti daugiau nei 30,000 tūkstančių kartų. Translyčiai asmenys ir jų problemos tapo matomi nacionaliniu mastu.

Šios socialinės kampanijos kontekste buvo svarbus ne tik viešumas žiniasklaidoje, bet ir pačios LGBT* bendruomenės susitelkimas sprendžiant su translyčių asmenų matomumu susijusius klausimus. Dėl šios priežasties tos pačios dienos vakare, kai #TRANS_LT video klipai buvo pristatyti plačiajai visuomenei, LGBT* bendruomenės nariai ir jos draugai bei rėmėjai susirinko į #TRANS_LT kampanijos pristatymo vakarą parodų erdvėje „5 malūnai“. Galbūt temos naujumas ir aktualumas, galbūt tai, jog vakaras buvo organizuojamas kartu su menininkėmis Arcana Femina ir Shaltmira, o galbūt ir tai, jog klipus režisavo atviras LGBT* bendruomenės narys režisierius Romas Zabarasukas, Vilniaus dailės akademijos (VDA) patalpose susirinko per 100 žmonių. Tą vakarą kampanijos #TRANS_LT klipų herojai šypsojosi, o Oskaras socialiniuose tinkluose pasidalino akmenuke, kurios galėtų pavydėti net roko žvaigždės.

Nufilmuotais #TRANS_LT socialiniais video klipais LGBT* bendruomenės draugai ir rėmėjai buvo kviečiami pasirašyti elektroninę peticiją dėl neegzistuojančios lyties keitimo procedūros Lietuvoje. Peticijoje buvo suformuluoti du labai paprasti reikalavimai, būtent – įstatymiškai sureguliuoti lyties keitimo procedūrą ir sudaryti galimybę translyčiams asmenims pasikeisti tapatybės dokumentus be privalomojo chirurginės operacijos reikalavimo. Per keletą savaičių buvo surinkta daugiau nei 2000 parašų. Šie parašai bus panaudoti asociacijos LGL advokacijos veiklų kontekste, kai LR Seimas svarstys su lyties keitimu susijusias Civilinio kodekso pataisas. Asociacijos LGL atstovai dėkoja visiems pasirašiusiems mūsų peticiją – kiekvienas balsas yra svarbus!

>>> PASIRAŠYK PETICIJĄ ČIA <<<

Šalia šių didelio viešumo susilaukusių #TRANS_LT socialinės kampanijos veiklų, asociacija LGL įgyvendino ir keletą mažiau matomų „judesių“, kuriais buvo siekiama prisidėti prie translyčių asmenų žmogaus teisių progreso Lietuvoje. Gruodžio 9 dieną asociacijos LGL, Žmogaus teisių stebėjimo instituto ir Transgender Europe (TGEU) atstovai susitiko su trimis Seimo narėmis – Dalia Kuodyte, Marija Aušrine Pavilioniene ir Giedre Purvaneckiene – aptarti Teisingumo ministerijos pateiktų Civilinio kodekso pataisų ir tolesnių žingsnių, kuriuos būtina žengti, siekiant efektyviai užtikrinti translyčių asmenų žmogaus teises Lietuvoje. Seimo narės patikino, jog atidžiai stebės politinę situaciją, o, įvykus teigiamiems pokyčiams po šių metų spalį suplanuotų Seimo rinkimų, svarstys galimybę inicijuoti atskiro lyties keitimą reglamentuojančio įstatymo priėmimą. Tos pačios dienos popietę nevyriausybinių organizacijų surengtame Tarptautinei žmogaus teisių dienai paminėti skirtame renginyje „Žmogaus teisė Lietuvoje. NVO žvilgsnis“ asociacijos LGL atstovai skaitė pranešimą apie translyčių asmenų žmogaus teisių padėtį Lietuvoje. Tokiu būdu buvo siekiama integruoti su translyčių asmenų teisėmis susijusius klausimus į platesnį žmogaus teisių diskursą Lietuvoje ir informuoti kitais nediskriminavimo pagrindais dirbančių nevyriausybinių organizacijų atstovus apie šį subtilų žmogaus teisių skaudulį.

Gražiausi dalykai, turbūt, yra tie, kurie yra sukuriami būnant kartu. Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL dėkoja #TRANS_LT socialinio matomumo kampaniją padėjusiems įgyvendinti translyčiams asmenims ir tikisi, jog efektyvi translyčių asmenų žmogaus teisių apsauga Lietuvoje vieną dieną taps ne siekiamybe, o realybe.