Men and Fatherhood

Men and Fatherhood: New Forms of Masculinity in Europe (2006) (anglų kalba)

Leidinį parengė Vytauto Didžiojo universiteto docentai Jolanta Reingardienė ir Artūras Tereškinas. Jį išleido Lygių galimybių plėtros centras pagal projektą „Modernūs vyrai išsiplėtusioje Europoje: pažangių lyčių lygybės strategijų paieška“.