Lygybės laboratorija: saugios aplinkos mokykloje kūrimo vadovas

Lygybės laboratorija: saugios aplinkos mokykloje kūrimo vadovas (2021)

Vadovas skirtas mokyklų bendruomenėms dirbti su smurto artimoje aplinkoje prevencija, lyčių stereotipais, smurto lyties pagrindu temomis. Šiame pakete siūlomas veiklas galima „kalibruoti“ atsižvelgiant į specifinius jūsų bendruomenės poreikius, tad jų kaštai – laiko ar kitų resursų – nebūtinai bus dideli.

Parengė: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Lietuvos žmogaus teisių centras.