Konsultuotis dėl diskriminacijos

Atsakymai į paklausimus pateikiami per 10 darbo dienų. Jei dėl paklausimo sudėtingumo, didelio paklausimų skaičiaus ar kitų objektyvių priežasčių neturėsime galimybės atsakyti per 10 darbo dienų, atsakymą pateiksime per 20 darbo dienų. Pastarasis terminas išimtiniais atvejais gali būti pratęstas 10 darbo dienų.