Translyčių asmenų reprezentacija Lietuvos žiniasklaidoje (2024)

Analizuojamas laikotarpis: nuo 2021 m. liepos mėnesio iki 2023 m. liepos mėnesio (imtinai)

Tyrimą atliko Kristina Rūkaitė

Tyrimu siekta išsiaiškinti: kaip Lietuvos žiniasklaidoje reprezentuojami translyčiai žmonės

TYRIMAS