#HATEFREE: stiprinant dvišalį Norvegijos ir Lietuvos bendradarbiavimą neapykantos kalbos prevencijos ir lygių galimybių sklaidos srityse (įgyvendintas)

Projekto trukmė: 2020 m. spalio 1 d.–2022 m. birželio 30 d.

Projekto tikslas – didinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos gebėjimus vykdyti prevencinę ir švietėjišką veiklą kovos su neapykantos kalba įvairiais pagrindais srityje bei vykdyti lygių galimybių ir nediskriminavimo principų integravimą pasitelkiant gerąją patirtį, užmezgant bendradarbiavimą ir skatinant abipusius mainus su partneriais iš Norvegijos.

Pareiškėja: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Partneriai: Norvegijos Karalystės ambasada, socialinės reklamos agentūra „Nomoshiti“

Projekto uždaviniai:

didinti specializuotos pagalbos paslaugas nuo neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos nukentėjusiems asmenims teikiančių specialistų, nacionalinės lygybės institucijos ir teisėsaugos institucijų atstovų kompetencijas neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos prevencijos srityje;

  1. didinti visuomenės informuotumą apie nepageidaujamą neapykantos kalbos ir neapykantos nusikaltimų reiškinį;
  2. didinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos gebėjimus vykdyti prevencinę ir švietėjišką veiklą, lygių galimybių užtikrinimo sklaidą;
  3. dalytis gerąja Norvegijos praktika teikiant specializuotos pagalbos paslaugas nuo neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos nukentėjusiems asmenims;
  4. didinti dvišalio bendradarbiavimo fondo žinomumą ir stiprinti partnerystės tvarumą.

Pagrindinės veiklos:

  • pažintinis vizitas į Norvegiją, kuriame dalyvaus specializuotos pagalbos paslaugas nuo neapykantos nusikaltimų nukentėjusioms aukoms teikiančių specialistų tinklo prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nariai, nacionalinės lygybės institucijos ir teisėsaugos institucijų atstovai;
  • įgyvendinti plataus masto visuomenės informavimo kampaniją, skatinančią visuomenės sąmoningumą apie nepageidaujamą neapykantos kalbos ir neapykantos nusikaltimų reiškinį;
  • organizuoti Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus 2022 metais;
  • organizuoti tarptautinę konferenciją apie specializuotų pagalbos paslaugų teikimą nuo neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos nukentėjusioms aukoms, kuri įvyks Nacionalinio žmogaus teisių forumo 2021 metais metu;
  • užtikrinti Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų dvišalio bendradarbiavimo fondo bei projekto partnerio, t. y. Norvegijos Karalystės ambasados, kaip aktyvaus pilietinės visuomenės Lietuvoje rėmėjo, žinomumo didinimas per su dvišalės inciatyvos veiklomis susijusį viešinimą;
  • užtikrinti išplėtotos partnerystės tvarumą.

EEA ir Norway Grants logotipas

Projektą įgyvendina Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Norvegijos Karalystės ambasada ir socialinės reklamos agentūra „Nomoshiti“.

Projektą finansuoja Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų dvišalio bendradarbiavimo fondas.