Visi apie tai kalba: darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas virsta realybe (įgyvendintas)

Projekto trukmė: 2020 m. gegužės 18 d. – 2022 m. birželio 17 d.

Projekto interneto svetainė: www.daugiaubalanso.lt

FB: https://www.facebook.com/daugiaubalanso

Instagram: https://www.instagram.com/siuolaikiniaiteciai

Nuo 2011 m. lyčių atlyginimų atotrūkis Lietuvoje tik didėjo ir viena svarbių to priežasčių yra neproporcingas su vaiko priežiūra susijusių atsakomybių tarp tėvų pasidalinimas. Nusprendus susilaukti vaiko, lyčių normos bei įstatymuose numatytos sąlygos lemia ilgalaikį moterų pasitraukimą iš darbo rinkos, dėl vaiko priežiūros atostogų taip pat mažėja moterų finansinė nepriklausomybė, darosi sunkiau palaikyti socialinius ryšius ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Visa tai turi ilgalaikių pasekmių moterų karjerai ir bendrai gyvenimo kokybei, tačiau proporcingai tarp partnerių padalinta vaiko auginimo našta galėtų atnešti daug naudos ne tik šeimoms, bet ir valstybei. Tai taip pat pagerintų tėčių sąlygas aktyviau dalyvauti šeimos gyvenime ir vaiko auginime, leistų kurti ir palaikyti stipresnius tėčių ir vaikų ryšius jau nuo pat ankstyvos vaikystės.

Šio projekto tikslas yra įveikti įstatymines, profesines, psichologines, emocines, socialines kliūtis ir lyčių normas, trukdančias moterų bei vyrų lygybei profesinės veiklos ir asmeninio gyvenimo derinimo klausimais.

Projekto uždaviniai:

 • įvertinti įstatymuose numatytas darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo galimybes;
 • pateikti rekomendacijas, kaip reikėtų gerinti įstatyminį reglamentavimą ir nacionalinę politiką;
 • proaktyviai imtis politikų ir kitų sprendimo priėmėjų informavimo apie ekspertų nustatytas darbdaviams bei darbuotojams dėl įstatyminio reglamentavimo kylančias kliūtis;
 • sukurti mechanizmą, kuris padėtų gerinti darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo galimybes organizacijose;
 • kurti darbo ir asmenino gyvenimo derinimui palankią socialinę aplinką;
 • populiarinti vaiko priežiūros pasidalinimą šeimose;
 • formuoti naują šiuolaikinio vyriškumo ir tėvystės sampratą;
 • padėti moterims įveikti mamų jaučiamą kaltę ir skatinti visuomenę suprasti ankstyvo tėčių įsitraukimo naudą;
 • skatinti visuomenės diskusijas bei teigiamus elgesio pokyčius profesinės veiklos ir privataus gyvenimo derinimo klausimais.

Šiems uždaviniams įgyvendinti bus:

 • atliekama darbo ir asmeninio gyvenimo derinimą reglamentuojančių įstatymų analizė;
 • nustatomos kliūtys, darbdaviams kylančios siekiant pagerinti darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo galimybes organizacijose;
 • atliekama reprezentatyvi apklausa apie visuomenės žinias bei nuomonę darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo klausimais;
 • organizuojami susitikimai su Seimo nariais;
 • pasirinktoje bandomojoje organizacijoje kuriamas bei vykdomas veiksmų planas, padėsiantis pagerinti darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo galimybes;
 • vykdoma motyvacinė kampanija pasirinktos bandomosios organizacijos darbuotojams;
 • vadovaujantis bandomosios organizacijos patirtimi, parengiamos gairės bei rekomendacijos kitoms organizacijoms;
 • surengta tarptautinė konferencija;
 • sukurta interneto svetainė, kuri pateikiama visa darbdaviams bei darbuotojams reikalinga informacija apie darbo ir asmeninio gyvenimo derinimą;
 • vykdomos visuomenės informavimo ir sąmoningumo didinimo kampanijos.

Projektą įgyvendina Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybaLygių galimybių plėtros centras ir socialinės reklamos agentūra „Nomoshiti“. Prie įgyvendinimo prisideda Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos (2014-2020) lėšomis (sutarties su Europos Komisija Nr. 881615 – BALANCE – REC-AG-2019 / REC-RGEN-WWLB-AG-2019).