Pareigybės, į kurias pretenduojant, turi būti surinkta informacija apie asmenį

Pareigybės, į kurias pretenduojant, turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo III skyriaus nuostatomis:

  • Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės vadovas (-ė);
  • Lygių galimybių integravimo grupės vadovas (-ė);
  • Teisės grupės vadovas (-ė);
  • Veiklos administravimo skyriaus vedėjas (-a).

Patvirtinta Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus  2021 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-29.