Antikorupcinės aplinkos vadovas viešajam sektoriui

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos parengtas Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovas.