Aušrinė Burneikienė

Aušrinė Burneikienė buvo pirmoji lygių galimybių kontrolierė Lietuvoje. 1999 m. balandžio 20 d. Seimas paskyrė Aušrinę Burneikienę moterų ir vyrų lygių galimybių kontroliere, o gegužės 25 d. įsteigė Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą bei patvirtino šios Tarnybos nuostatus.

2003 m. balandį kontrolierė paskirta antrai, o 2008 metais – trečiai kadencijai.

Aušrinė Burneikienė 1985 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. Iki 1990 m. dirbo Vilniaus tardymo valdybos tardytoja. 1990–1992 m. buvo paskirta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vyresniąja juriskonsulte, o nuo 1992 m. – Vidaus reikalų ministerijos juridinio skyriaus viršininke.

Lygių galimybių kontrolierė A. Burneikienė svariai prisidėjo prie teisinės valstybės kūrimo ir lygių galimybių užtikrinimo. Ji pradėjo įgyvendinti lygių galimybių politiką Lietuvoje ir aktyviais veiksmais siekė lygių galimybių užtikrinimo visose gyvenimo srityse. Jos dėka keitėsi visuomenės požiūris į lygias galimybes, lyčių vaidmenų vertinimai, formavosi modernios tradicijos, nyko netinkami atgyvenę stereotipai. A. Burneikienė inicijavo teisės aktų pakeitimus, suteikiančius teisę moterims studijuoti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje bei turėti tokios formos pavardę, kuri neteiktų informacijos apie jų šeiminę padėtį. Ji prisidėjo prie oficialaus Tėvo dienos įteisinimo, pasiekė, jog vaikui gimus pašalpa būtų skiriama ne tik motinai, bet tėvų pasirinkimu vienam iš jų. A. Burneikienei už ilgametį darbą ginant lygių galimybių principą 2007 m. buvo įteiktas Lietuvos žmogaus teisių šauklio sertifikatas.

2013 m. lapkričio 14 d., po sunkios ligos, Aušrinė Burneikienė mirė eidama pareigas.

 

Teisės aktai, reglamentuojantys Aušrinės Burneikienės kaip Lygių galimybių kontrolieriaus paskyrimą:

Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. balandžio 20 d. nutarimas Nr. VIII-1150 „Dėl moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus paskyrimo

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. balandžio 22 d. nutarimas Nr. IX-1523 „Dėl moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus paskyrimo

Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. balandžio 24 d. nutarimas Nr. X-1512 „Dėl lygių galimybių kontrolieriaus paskyrimo