Formos puslapis

Formos pavadinimas

  • 1

  • 2

  • 3

   Atgal

  1/3

  Su skundu susijusios kitos institucijos  Lygių galimybių kontrolierius skundo nenagrinės, jei skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas, yra nagrinėjamas arba pagal įstatymus turi būti nagrinėjamas teisme, taip pat jeigu dėl skunde keliamo dalyko yra priimtas procesinis sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą. Lygių galimybių kontrolierius negali nagrinėti teismų teisėjų, prokurorų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo.

  Jūsų informacija
  Prie skundo pridėkite įgaliojimą atstovauti kitam asmeniui.

  Informacija apie pažeidimą
  Prie skundo pridėkite reikiamus dokumentus.