Equitech – lygių galimybių užtikrinimas dirbtinio intelekto sistemose

Projekto trukmė – 24 mėn.

Projekto pradžia – 2024 m. gegužės 1 d.

Projekto tikslas – plėsti ir stiprinti Estijos ir Lietuvos valstybinių institucijų ir jų partnerių žinias apie diskriminacijos rizikas viešojo sektoriaus automatizuoto sprendimų priėmimo sistemose.

Šiame projekte Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba:

  • atliks Lietuvos teisinės bazės analizę dirbtinio intelekto (DI) sistemų atitikimo nediskriminavimo principui kontekste;
  • rengs DI sistemų poveikio vertinimo rodiklių sąrašą, gaires, kaip išvengti diskriminacijos kuriant DI produktus;
  • sukurs elektroninius mokymus viešojo sektoriaus atstovams apie DI ir diskriminacijos prevencijos rizikas ir būdus jų išvengti;
  • dalyvaus 2-uose pažintiniuose vizituose ES;
  • organizuos ir ves mokymus DI produktų kūrėjams ir viešajam sektoriui apie diskriminacijos prevenciją DI sistemose;
  • įgyvendins visuomenės sąmoningumo didinimo kampaniją;
  • parengs rekomendacijas sprendimų priėmėjams dėl DI sistemų atitikimo nediskriminavimo principui.

Bendras projekto biudžetas – 689 571 EUR

Projektą įgyvendina Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Estijos lyčių lygybės ir lygių galimybių komisaro tarnyba, Talino technologijų universitetas, Estijos ekonomikos ir komunikacijų ministerija ir Estijos teisingumo ministerija.

ES logotipas

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos 2023 m. lėšomis (sutarties su Europos Komisija Nr. 101144709)