Struktura i kontakty

Adresy e-mail pracowników tworzone są na podstawie podanego poniżej wzoru bez użycia liter litewskich: imie.nazwisko@lygybe.lt. Jeśli pracownik ma dwa nazwiska, to do adresu e-mail używa się pierwszego nazwiska.