Informacja administracyjna

Czas pracy:

  • poniedziałek-czwartek 7:00-18:00;
  • piątki 7:00-15:45;
  • godziny otwarcia w dni poprzedzające święta są o 1 godzinę krótsze;
  • przerwa obiadowa 12:00-12:45.

Konsultacje:

Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich skargę dotyczącą naruszenia zasad równości szans.

Skargę należy składać w formie pisemnej. Wnioskodawca lub osoba przez niego upoważniona może złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Anonimowa skarga nie będzie rozpatrywana, chyba że Rzecznik Praw Obywatelskich zdecyduje inaczej.