Policijos pareigūnų (-ių) ir prokurorų (-ių) apklausos ataskaita (2021)

Tyrimą atliko: dr. Liutauras Labanauskas

Tyrimo tikslas: išsiaiškinti ir apibrėžti iššūkius ir problemas, su kuriais susiduria policijos pareigūnai (-ės) ir prokurorai (-ės) tirdami (-os) neapykanta motyvuotas nusikalstamas veikas, nustatyti informacijos, susijusios su neapykantos indikatoriais ir motyvais, poreikį, išsiaiškinti asmenines nuostatas tiriant neapykantos nusikaltimus.

TYRIMAS