lt
en
Naujienos

Amžius nėra pagrindas nedrausti vyresnio amžiaus asmenų

Lygių galimybių kontrolierė atliko tyrimą dėl draudimo bendrovių teikiamo kelionės draudimo vyresnio amžiaus asmenims. Tyrimas kontrolierės iniciatyva buvo pradėtas dėl portalo 15min.lt straipsnio „Draudimo bendrovių diskriminacija: kodėl 81-erių senjorė nebuvo apdrausta?“. Straipsnyje teigta, kad kai kuriose draudimo bendrovėse vyresniems nei 70 metų amžiaus asmenims kelionės draudimo paslaugos neteikiamos.

Lygių galimybių įstatymas (8 str.) numato pareigą paslaugų tiekėjams sudaryti vienodas sąlygas visiems vartotojams nepaisant jų amžiaus gauti tokias pačias paslaugas bei taikyti vienodas apmokėjimo sąlygas ir garantijas už tokias pačias ir vienodos vertės paslaugas.

Kontrolierė atlikusi tyrimą nustatė, kad nė viena iš didžiųjų draudimo bendrovių nėra nustačiusi amžiaus ribos, kurią pasiekusiems asmenims būtų ribojamos galimybės sudaryti kelionių draudimo sutartį.

Amžius kaip indikatorius, galintis lemti papildomas draudimo sąlygas

Civilinis kodeksas (6.994 str.) suteikia draudikui teisę reikalauti iš draudėjo dokumentų, patvirtinančių draudėjo (apdraudžiamo asmens) amžių, sveikatos būklę, profesiją bei kitas draudimo rizikai turinčias reikšmės aplinkybes. Tą patį numato ir Draudimo įstatymas (117 str.). Paminėtina, kad Civiliniame kodekse (6.156 str.) įtvirtintas sutarties laisvės principas numato teisę šalims laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, todėl negalima draudimo bendrovėms nustatyti pareigos sudaryti kelionės draudimo sutarčių su asmenimis, kurių draudimo rizika draudiko vertinimu būtų nepriimtina.

Tyrimo metu nustatyta, kad amžius nėra esminis požymis ar lemiamas kriterijus dėl kurio draudimo bendrovės atsisakytų sudaryti kelionių draudimo sutartį su vyresnio amžiaus asmenimis. Amžius yra tik sudedamoji vertinimo dalis ir papildomas indikatorius, galintis lemti kitas aplinkybes, kurios yra ar gali būti priskirtos didesnei rizikai, pavyzdžiui, esami ir prognozuojami susirgimai, sveikatos būklė, kuri su amžiumi prastėja, sveikatos istorija (sergamumas chroniškomis ligomis) ir pan. Būtent asmens sveikatos būklė yra pagrindinis vertinimo kriterijus, nustatant individualias draudimo sąlygas vyresniems asmenims.  

Didesnės kelionės draudimo įmokos susijusios su didesne vyresnių asmenų rizika. Draudimo įmoka taip pat nustatoma, atsižvelgiant į kelionės vietą, kelionės trukmę, kelionės tikslą ir pobūdį, draudėjo ir apdraustojo drausmingumo istoriją (vertinama, ar anksčiau sudarytų kelionės draudimo sutarčių pagrindu buvo mokamos draudimo išmokos, kokios išmokų priežastys-išoriniai veiksniai, apdraustojo sveikatos būklė ar kt.).

Siekiant sudaryti kelionės draudimo sutartį su draudimo bendrove būtina žinoti, jog draudimo bendrovės turi teisę atlikti individualų draudimo rizikos vertinimą. Jūsų kelionės draudimo įmoka priklausys nuo objektyvios rizikos.  

Ką svarbu žinoti vyresniems žmonėms ir jų giminaičiams apie kelionių draudimą 

Norint įsigyti kelionių draudimą, būtina žinoti:

1) Draudimo bendrovė turi teisę atlikti individualų vyresnių asmenų draudimo rizikos vertinimą, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę.

2) Draudimo bendrovės neturi teisės atmesti prašymo sudaryti kelionių draudimo sutartį, remiantis vien tik amžiaus kriterijumi. Kiekvienas asmuo turi teisę į individualų draudimo rizikos vertinimą.

3) Draudimo įmokos dydis kiekvienai draudimo sutarčiai gali būti nustatomas individualiai, atsižvelgiant į draudėjo individualią situaciją bei visų rizikos vertinimo kriterijų visumą (sveikatą, kelionės ypatumus, draudimo istoriją ir kt.).