lt
en
Pranešimai žiniasklaidai

VLKK pateikė naują žodžio „pederastas“ reikšmės išaiškinimą – šis žodis menkina ir yra nevartotinas

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) Žodyno pakomisė apsvarstė žodžio „pederastas“ reikšmę ir pritarė „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“ planuojamai teikti šio žodžio menkinamajai reikšmei. Tai reiškia, kad šis žodis yra nebevartotinas leidyboje, visuomenės informavimo priemonėse, komentaruose ir viešajame gyvenime.

Anksčiau šis terminas žodynuose buvo pateikiamas kaip neturintis žeminančios reikšmės. Pasikeitus socialiniam kontekstui, o taip pat atsižvelgus į Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos teismų praktiką bei plintantį šio žodžio vartojimą priešiškame ir žeminančiame kontekste, nuo šiol žodynuose bus pažymima, kad žodis „pederastas“ turi menkinančią reikšmę.

„Kontekstas yra labai svarbus. Anksčiau šis žodis neigiamos konotacijos neturėjo, buvo įtrauktas į žodynus, vadovėlius ir pan. Dabar jau turi“, – teigia „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ vyriausioji redaktorė, Lietuvių kalbos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, VLKK ekspertė dr. Danutė Liutkevičienė.

„Mūsų patirtis rodo, kad terminas „pederastas“ ir jo vediniai visais atvejais pateikiami itin neigiama konotacija – kaip niekinantys, žeminantys ir menkinantys homoseksualius asmenis. Įvairių visuomenės apklausų duomenys rodo, kad LGBT bendruomenė yra viena pažeidžiamiausių diskriminacijos, patyčių, neapykantos kalbos kontekste. Todėl kalbos ekspertų pateiktas naujasis išaiškinimas yra laiku ir vietoje“, – sako Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės vadovė Mintautė Jurkutė.

Pastarųjų metų sprendimuose Europos Žmogaus Teisių Teismas ne kartą pabrėžė, kad neapykantos kurstymas gali pasireikšti įžeidinėjant, šmeižiant įvairias socialines grupes, o diskriminacija dėl seksualinės orientacijos yra tokia pat rimta, kaip ir diskriminacija dėl rasės, kilmės ar odos spalvos.

Žodynininkė D. Liutkevičienė sako teigiamai vertinanti susiformavusią Lietuvos teismų praktiką ir priduria, kad visus terminus reikia vertinti atsižvelgiant į tai, kokią reikšmę jie įgyja laikui bėgant.

Pasak „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ vyriausiosios redaktorės, štai kaip žodžius „pederastas“ ir „pederastija“ ketinama pateikti rengiamame „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“ (bkz.lki.lt):

pederãstija dkt. (1) 1. menk. homoseksualumas (apie vyrus). 2. istor. antikos pasaulyje – homoseksualus  suaugusio vyro santykis su jaunuoliu: Pederastija – erotinis vyro ir bebarzdžio jaunuolio ryšys – klasikinės Graikijos visuomenėje, kaip nušviečia Platono dialogai, buvo įprastas dalykas, kuris rėmėsi ir tam tikru pedagoginiu santykiu. 

pederãstas dkt. (2) menk. homoseksualus vyras.

VLKK Žodyno pakomisė jau pritarė šioms „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“ planuojamoms teikti žodžių „pederastija“ ir „pederastas“ apibrėžtims.

Žiniasklaidos analizės bendrovė „Mediaskopas“ oficialiuose žiniasklaidos kanaluose nuo 2015 metų iki dabar užfiksavo 688 žodžio „pederastas“ paminėjimus. Socialinėse medijose šis žodis tiek kartų paminimas per mėnesį, tačiau tikslias komentarų apimtis sunkiau išmatuoti.

Dauguma paminėjimų žiniasklaidoje yra susiję su bylų nagrinėjimu, kaltinimais. Tačiau „Mediaskopo“ analitikai atkreipia dėmesį, jog kai kuriuose šaltiniuose („Laisvaslaikrastis.lt“, „Respublika.lt“) šis žodis yra vartojamas ir tiesiog menkinant politikus ar kitus asmenis, o ne aptariant aktualijas ar įvykius.

Daugiau informacijos:
                           
Mintautė Jurkutė
Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės vadovė

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Tel. 8614 00725
El. p. mintaute.jurkute@lygybe.lt

ES vėliavaEEA ir Norway grants logotipasStraipsnis parengtas įgyvendinant projektus „#NoPlace4Hate: Lietuvos institucijų atsako į neapykantos kalbą tobulinimas”, „#HATEFREE: stiprinant dvišalį Norvegijos ir Lietuvos bendradarbiavimą neapykantos kalbos prevencijos ir lygių galimybių sklaidos srityse“. Projektas „NoPlace4Hate“ iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos (2014–2020) lėšomis. Europos Komisija neprisiima atsakomybės už galimą pateiktos informacijos panaudojimą. Projektą „#HATEFREE“ finansuoja Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų dvišalio bendradarbiavimo fondas.