lt
en
Lygių galimybių integravimo grupės viešojo administravimo specialistas

Viešojo administravimo specialisto (lyčių lygybės integravimo eksperto) pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. stebi situaciją, kaip savivaldybės įgyvendina lyčių lygybės stebėsenos įrankį;
2. viešina informaciją apie situaciją savivaldybėse lyčių lygybės klausimais;
3. užtikrina grįžtamąjį ryšį su savivaldybėmis dėl lyčių lygybės įrankio taikymo;
4. konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas dėl lygių galimybių užtikrinimo priemonių diegimo;
5. atsako už  bendradarbiavimo su kitomis tarptautinėmis institucijomis ir organizacijomis lygių galimybių srityje palaikymą bei priežiūrą.