lt
en
#LGBT_LT: didinant visuomenės sąmoningumą ir bendruomenės matomumą Lietuvoje

Trukmė: 2018 m. sausio 1 d. – 2019 m. gruodžio 31 d.

Šiuo projektu siekiama trijų tikslų, nukreiptų į gana didelį LGBT* bendruomenės problemų spektrą:

1) padidinti visuomenės palankumą LGBT* žmonėms;
2) atkreipti dėmesį į nuolatinius teisinius iššūkius, su kuriais susiduria LGBT* asmenys Lietuvoje;
3) skatinti LGBT* bendruomenės pilietiškumą keičiant neigiamas visuomenės nuostatas.

Pagrindė problema, su kuria susiduria projekto vykdytojai – didelis LGBT* žmonių diskriminacijos latentiškumas. Nors šalies įstatymai garantuoja apsaugą, praktikoje skundų sulaukiama ypač mažai, o tai reiškia, kad dėl vienokių ar kitokių priežasčių žmonės nėra linkę pranešti apie savo teisių pažeidimus. Be to, Lietuvos teisinėje sistemoje nėra apibrėžta lyties tapatybė, tad translyčiai asmenys techniškai paliekami be galimybės apsiginti nuo diskriminacijos.

Projekto tikslai orientuoti į keletą skirtingų žmonių grupių. Pirmiausia siekiama paveikti paslankią visuomenės daugumą, t.y., tuos asmenys, kurių nuostatos yra neutralios arba, jei yra nepalankios LGBT* bendruomenei, ilgainiui gali būti pakeistos. Antroji grupė – sprendimų priėmėjai bei nuomonių lyderiai, formuojantys įvairių sričių politiką. Trečioji auditorija – patys LGBT* žmonės. Šia iniciatyva bus stiprinamas jų bendruomeniškumas.

Pagrindinės projekto veiklos nukreiptos į keturias sąmoningumo didinimo priemones. Tai translyčių žmonių situacijos Lietuvoje tyrimas, 2018 m. vyksiantis festivalis „Vaivorykštės dienos“, šiemet ir kitąmet rengsimas LGBT* festivalis „Kreivės“, bei 2019-ųjų eitynės už lygybę „Baltic Pride“

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba įsipareigojo atlikti išsamų kokybiniais ir kiekybiniais duomenimis paremtą tyrimą, kuriuo bus išgrynintos pagrindinės lyties keitimo procedūros įtvirtinimo spragos. Ataskaitą sudarys 10 kokybinių interviu, reprezentatyvi visuomenės apklausa apie nuostatas translyčių žmonių atžvilgiu, gerųjų lyties keitimo procedūrų įteisinimo pavyzdžių analizė ir rekomendacijos politikos formuotojams. Vėliau tyrimo duomenis bus apibendrinti ir išleisti lengvai prieinamu formatu.

Tyrimą pastiprins 5 video pasakojimai, kuriuose translyčiai žmonės dalysis asmenine patirtimi, susijusia su savo lytine tapatybe ir/ar lyties raiška, o pagrindinius akcentus sudės konferencija apie tarptautinius žmogaus teisių standartus Lietuvoje įteisinant lyties keitimo procedūrą.

Pareiškėjas: Nacionalinė LGBT teisių organizacija „LGL“.

Partneriai: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, asociacija „In Corpore“.

Projektas vykdomas pagal Europos Komisijos programą „Just/2016/Action Grants“.