lt
en
Naujienos

Tarnyba vykdo sąmoningumo didinimo kampaniją „Už kompetenciją“

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kviečia visus darbdavius rinktis darbuotojus pagal jų kompetenciją, o visuomenę reaguoti į diskriminuojančius darbo skelbimus ir pranešti apie juos Tarnybai, bei išreikšti pritarimą darbuotojo atrankai tik pagal kompetenciją. Šiam tikslui sukurtas specialus socialinio tinklo Facebook filtras (angl. hashtag) „#užkompetenciją“, kuriuo socialiniame tinkle žymimi diskriminuojantys darbo skelbimai, teikiama informacija apie darbdavių pareigą įgyvendinti lygias galimybes darbe, dalinamasi geraisiais pavyzdžiais. 

Diskriminuojantys darbo skelbimai – tai tokie darbo skelbimai, kuriuose prie profesinių reikalavimų darbuotojų kompetencijai (tokių, kaip išsilavinimo, įgūdžių ar patirties reikalavimai, tiesiogiai susiję su darbuotojų atliekamomis funkcijomis) pateikiami ir su asmens tapatybe susiję reikalavimai, pavyzdžiui, konkrečios lyties, amžiaus, išvaizdos, religijos ir pan.

Netinkamų skelbimų pavyzdžiai

Rekomenduotinų skelbimų  pavyzdžiai

Siūlomas darbas programuotojui, neturinčiam šeimyninių įsipareigojimų

Siūlomas darbas programuotojui (-ai)

Priimsime pardavimų vadovą, neplanuojantį artimiausius 5 metus šeimos pagausėjimo

Priimsime pardavimų vadovą (-ę)

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė teigia, kad atskiras dėmesys šiai problemai būtinas, kadangi jos mastai yra pernelyg dideli, turint omenyje, kad lygių galimybių įstatymai tą draudžia jau daugiau nei dešimtmetį. Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, įsigaliojęs 1999 metais, skelbimuose priimti į darbą, valstybės tarnybą arba mokytis draudžia nurodyti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę vienai iš lyčių, reikalauti iš darbo ieškančių asmenų informacijos apie jų šeiminę padėtį, amžių, privatų gyvenimą ar šeimos planus. Jį papildo Lygių galimybių įstymas, įsigaliojęs 2005 metais, draudžiantis darbo skelbimuose nurodyti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.

2015 metais iš visų Tarnyboje atliktų tyrimų išsiskyrė didelis skaičius tyrimų dėl galimai diskriminuojančių darbo skelbimų, kuriuose darbdaviai atitinkamas pareigas užimti dažniausiai siūlė konkrečios lyties ir (ar) amžiaus asmenims. Apibendrinus darbdavių gautus paaiškinimus dėl pirmenybės įsidarbinant suteikimo konkrečios lyties ir (ar) amžiaus asmenims, galima išskirti dvi darbdavių grupes: pirmoji ir didžiausia darbdavių bei jų atstovų grupė nebuvo girdėjusi apie įstatyminę pareigą užtikrinti lygias galimybes, antroji įstatymo pažeidėjų grupė sąmoningai ir tikslingai siekė į tam tikras pareigas priimti tik konkrečios lyties ar amžiaus asmenis. Dažniausiai darbdaviai tam tikras profesijas siejo tik su moteriškąja lytimi, pavyzdžiui: pardavėjos prekybos salėje, biuro administratorės, valytojos, kambarių tvarkytojos. Taip pat tenka pastebėti, kad dažnai įstatymą pažeidžiančiuose darbo skelbimuose moterims nustatomas aukštesnis amžiaus kriterijus nei kitoms pareigybėms: jeigu pareigos siūlomos moterims, amžiaus riba dažniausiai būna iki 35 metų, jeigu pareigų pavadinimas yra neutralus, nesusijęs su lytimi, amžiaus riba gali būti 45 metai ir daugiau.

Sąmoningumo didinimo kampanijos metu taip pat planuojama susitikti su įdarbinimo tarpininkavimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis ir darbdavių organizacijomis aptarti esamą situaciją ir susitarti dėl galimų bendrų veiksmų, užtikrinančių praktinį visų asmenų lygių galimybių  įgyvendinimą darbo santykių srityje. 

Apie pareigybių ir profesijų pavadinimų rašymą darbo skelbimuose 

Dažniausiai pasitaikančios darbo skelbimų klaidos

Atmintinė darbdaviams, kaip teisingai rengti darbo skelbimus