lt
en
Skundo teikimas el. paštu

Jei manote, kad buvo pažeistos Jūsų ar Jūsų atstovaujamo asmens lygios galimybės, turite teisę pateikti skundą lygių galimybių kontrolieriui.

Skundą galima paduoti per 3 mėnesius nuo skundžiamų veiksmų padarymo arba paaiškėjimo. Skundas, pateiktas praėjus šiam terminui, nenagrinėjamas, jeigu lygių galimybių kontrolierius nenusprendžia kitaip. Skundas bus ištirtas ir Jums atsakyta per 3 mėnesius nuo skundo gavimo dienos. Prireikus, skundo tyrimą kontrolierius gali pratęsti vienam mėnesiui.

Norėdami pateikti skundą elektroniniu paštu, atsisiųskite ir užpildykite SKUNDO FORMĄ. Užpildytą formą siųskite adresu lygybe@lygybe.lt.