lt
en
Naujienos

Prasideda ryškiausių žmogaus teisių apdovanojimų balsavimas. Išrinkite laureatus

Balandžio 13 d. prasideda Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų 2020–2021 internetinis balsavimas. Beveik dvi savaites visuomenė spręs, kas labiausiai nusipelnė svarbiausių žmogaus teisių apdovanojimų Lietuvoje.

Dėl pandemijos pernai apdovanojimai nebuvo teikti, todėl šiemet asmenys, organizacijos ar iniciatyvos bus apdovanotos už praėjusių dvejų metų nuopelnus.

Organizatoriai šiemet sulaukė daugiau nei 300 siūlymų, iš kurių specialiai suformuota komisija kiekvienoje kategorijoje atrinko po tris nominantus.  

Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai bus įteikti aštuoniose kategorijose, t. y. lyčių lygybės, įveiktos kliūties, LGBT+ lygiateisiškumo, pagarbos žmogui, amžiaus, tautų dialogo, religijų ir įsitikinimų įvairovės, metų proveržio srityse. Nominantų darbai ir projektai šiemet ypač atspindi pastarųjų metų realijas – pandemijos sukeltas problemas, prieglobsčio prašytojų priėmimo iššūkius, nedemokratinių režimų nusikaltimus.

Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė įsitikinusi, kad šie apdovanojimai suvienija visuomenę. „Apdovanodami žmogaus teisių srityje dirbančius asmenis mes parodome, kad jų darbai yra svarbūs ir vertinami. Jų iniciatyvos skatina visus mus pasitempti ir lygybės idėjų efektyvaus įgyvendinimo siekti visais lygmenimis. Taigi, balandžio pabaigoje įvyksianti įteikimo ceremonija bus visų mūsų šventė“, – teigia ji. 

„Įvairovę ir lygybę puoselėjančias iniciatyvas vis dar pripažįstame ir skatiname per mažai. Vis atrodo, kad atsiranda svarbesnių prioritetų, siekių ir darbų, o įvairovė ir lygybė „palauks“. Džiaugiuosi, jog Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai prisideda prie šių iniciatyvų matomumo didinimo bei nusiunčia žinutę jų iniciatoriams, kad jų pasirinktas kelias yra tinkamas, vertinamas ir naudingas kiekvienam mūsų visuomenės nariui“, – sako Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL vadovas Vladimiras Simonko.

Pasak apdovanojimus remiančio Norvegijos Karalystės ambasadoriaus Ole T. Horpestado, jo šalis įvairias žmogaus teisių iniciatyvas Lietuvoje palaiko jau daugiau nei dešimtmetį. „Didžiuojuosi, kad Norvegija prisideda prie pažeidžiamų bendruomenių įgalinimo, kovos prieš įvairių forumų diskriminaciją, demokratinių principų įtvirtinimo“, – apie paramą apdovanojimams kalba jis.

Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų 2020–2021 balsavimo anketa skelbiama „Lrt.lt“ portale. Ji veiks iki balandžio 24 d.

Laureatai bus išrinkti susumavus lygiaverčius visuomenės ir atrankos komisijos balsus. Įteikimo ceremonija bus transliuojama balandžio 26 d., 19:00 val., LRT Plius eteryje.

NOMINANTAI

ĮVEIKTOS KLIŪTIES APDOVANOJIMAS

Įveiktos kliūties apdovanojimas skiriamas už fizinės, socialinės, kultūrinės, požiūrio ir (ar) kitokios kliūties sėkmingą įveikimą, užtikrinant žmonių su negalia orų gyvenimą ir dalyvavimą visuomenėje.

Socialinė įdarbinimo agentūra  „SOPA“. Už žmonių su negalia įvaizdžio darbo rinkoje keitimą padedant jiems įsidarbinti. Taip pat už pagalbą darbdaviams siekiant užtikrinti darbo vietų prieinamumą žmonėms su negalia. SOPA komanda teikia inovatyvias paslaugas: skiria dėmesį žmogaus stiprybių išsiaiškinimui, jų stiprinimui, sudaro sąlygas išbandyti jėgas konkrečiose darbovietėse, skiria asistentus darbo vietoje, padeda verslams perorganizuoti darbo procesą, kad šis taptų palankesnis žmonėms su skirtingais gebėjimais. SOPA inicijuojamo projekto „DUOday“ metu žmonės su negalia vieną dieną šešėliuoja įvairias profesijas skirtingose įmonėse ir organizacijose. 2021 metais ši kampanija iš Vilniaus išsiplėtė į Lietuvos regionus ir įtraukė daugiau nei šimtą žmonių su negalia bei apie 80 verslo įmonių bei organizacijų. 

Sopa atstovė

Laura Gardziulevičienė, vaikų dienos centro „Padėkime vaikams“ steigėja. Už socialinę įtrauktį vaikų edukacijoje. Laura Gardziulevičienė Druskininkuose įkūrė dienos centrą, kuriame laukiami visi vaikai nepaisant jų raidos tipo ar negalios. Centro vizija – sukurti emociškai saugią ir įtraukią aplinką įvairios raidos ir gebėjimų vaikams. Čia vaikai skatinami pažinti vieni kitus, ugdomi jų socialiniai įgūdžiai. Centre kasdien renkasi užimtumo specialistai, kineziterapeutai, menininkai, padedantys vaikams kurti, atsiskleisti.

Laura Gardziulevičienė

Lietuvos negalios organizacijų forumas. Už inicijuotą memorandumą, įpareigojantį savivaldybes kasmet žmonėms su negalia pritaikyti bent po vieną bendrojo ugdymo mokyklą ir sveikatos priežiūros įstaigą. 2020 metais Lietuvos negalios organizacijų forumas šį susitarimą įtvirtino pasirašytu memorandumu su Lietuvos savivaldybių asociacija, Sveikatos apsaugos ministerija bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Prieinamumo užtikrinimas apima pastatus ir jų aplinką, specialistų teikiamas paslaugas, įrangą, mokymosi medžiagą ir kita.

LNF komanda

 

 

RELIGIJŲ IR ĮSITIKINIMŲ ĮVAIROVĖS APDOVANOJIMAS

Skiriamas asmeniui, organizacijai, idėjai arba projektui, kuris prisidėjo prie religijos ir sąžinės laisvės principo įtvirtinimo ir sklaidos bei religijų ir įsitikinimų įvairovės pažinimo bei priėmimo skatinimo Lietuvoje.

Algimantas Kvecys. Už Skeptikų draugijos tinklalaidžių ciklą, kviečiantį pažvelgti į pasaulį ir jo reiškinius kritiniu požiūriu. Lietuvos skeptikų draugija – nevyriausybinė organizacija, kurios tikslai yra kritinio mąstymo ugdymas, kova su dezinformacijos ir pseudomokslo skleidimu bei sekuliarių vertybių gynimas.

Algimantas Kvecys

Vilniaus universiteto kapelionas kun. Eugenijus Puzynia SJ. Už dialogo puoselėjimą religijos ir įsitikinimų srityje. Plėtodamas akademinę sielovadą Vilniaus universitete kun. Eugenijus Puzynia SJ skatina atvirą ir pagarbų dialogą tarp skirtingų religijų bei LGBTI+ asmenų priėmimą.

VU kapelionas Eugenijus Puzynia

Lietuvos Caritas. Už įvairialypę pagalbą pabėgėliams ir migrantams. Lietuvos Caritas 2021-aisiais teikė socialines, teisines, psichologines bei kitas paslaugas į Lietuvą atvykusiems pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams ir migrantams. Organizacija dėjo pastangas, kad visi asmenys, nepriklausomai nuo išpažįstamos religijos, gautų būtiną pagalbą ir jų poreikius atitinkančias paslaugas. 

Lietuvos Caritas

 

APDOVANOJIMAS „GERIAUSIAS AMŽIUS – MANO AMŽIUS“ 

Skiriamas už iniciatyvą, skatinančią realizuoti savo potencialą ir tikslus darbe, laisvalaikiu arba užsiimant visuomenine veikla, nepaisant stereotipų apie jauną ar vyresnį amžių, už nuopelnus vienijant įvairaus amžiaus žmonių kartas. 

„Gedimino legionas“, Vilniaus miesto savivaldybė. Už susitelkimą koronaviruso pandemijos metu ir pagalbos teikimą vyresnio amžiaus vilniečiams. Norėdami palengvinti vyresnio amžiaus vienišų vilniečių padėtį, savanoriai rūpinosi informacijos apie pandemiją prieinamumu, maisto produktų ir vaistų pristatymu į namus. Iniciatyva pritraukė net kelis tūkstančius savanorių, karantino metu teikusių pagalbą vyresniems vilniečiams.

Gedimino legiono atstovė

Projektas „Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021“. Už jaunimo veiklumo skatinimą. 2021 m. Klaipėdos jaunimas iškovojo Europos jaunimo sostinės titulą, kuris suteikė galimybę atskleisti turimą jaunimo potencialą, kurti jaunimui patrauklų miestą, suvienyti miesto valdžios atstovus, politikus, organizacijas, partnerius Lietuvoje ir Europoje bendram tikslui – Klaipėdą paversti atviru, bendradarbiaujančiu ir draugišku jaunimui miestu, skirti daugiau dėmesio jaunimo politikai ir panaikinti įsisenėjusius stereotipus. Šis projektas puikiai parodė, jog pasitikėjimu, lygiateise partneryste ir bendru darbu galima sukurti ilgalaikius pokyčius, kurie tampa sektinu pavyzdžiu.

Projektas „Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021“.

„Senjorų avilys“. Už senjorų užimtumo didinimą. „Senjorų avilys“ Vilniuje įkūrė „Senjorų darželį“  –  vietą, kurioje užtikrinamas senjorų ir vyresnio amžiaus žmonių su negalia užimtumas. Nuo stalo žaidimų ir rankdarbių iki šokių, kompiuterinio raštingumo mokymosi bei sveikatingumo mankštų – „Senjorų darželio“ veiklos padeda senjorams išlikti visaverčiais visuomenės nariais, būti veikliais, kurti socialinius santykius.

Senjorų avilys

 

VAIVORYKŠTĖS APDOVANOJIMAS

Skiriamas už nuopelnus LGBTI+ teisių atstovavimo srityje, mažinant homofobijos, transfobijos ir bifobijos daromą žalą bei skatinant LGBTI+ atvirumą ir didesnę integraciją į visuomenę.

Rasa Račienė – „Mamos už LGBTQ+ vaikus“ narė. Už nutrauktą tylą ir pagalbą tėvams, auginantiems LGBTQ+ vaikus. Reaguodama į besitęsiančias diskusijas dėl Partnerystės įstatymo priėmimo Lietuvoje, Rasa Račienė inicijavo LGBTQ+ bendruomenę palaikyti kviečiančio atviro laiško paskelbimą, kurį pasirašė beveik 20 000 žmonių. Ji taip pat inicijavo susitikimą su Prezidentu Gitanu Nausėda, kurio metu jie aptarė LGBTQ+ asmenų situaciją Lietuvoje. Po susitikimo Rasa Račienė su bendraminčiais įkūrė organizaciją „Mamos už LGBTQ+ vaikus“. Organizacija aktyviai bendrauja su politikais ir kitais žmonėmis siekdama tos pačios lyties asmenų partnerystės įteisinimo.

Rasa Račienė

Naglis Bierancas ir Lukas Gricius. Už aktyvią komunikaciją medijose siekiant visų porų lygybės pripažinimo. 2021 m. „L'Officiel Lithuania“ vasario mėn. viršelį papuošė jų nuotrauka. Vyrai įvairiose žiniasklaidos priemonėse atvirai dalinosi savo meilės istorija, taip prisidėdami prie advokacijos už teisinį vienalytės partnerystės santykių pripažinimą Lietuvoje.

Naglis Bierancas ir Lukas Gricius

„Kaunas Pride“. Už pirmąsias LGBTI+ eitynes Kaune, atkaklumą jas organizuojant ir bendruomenių sutelkimą. „Kaunas Pride“ organizatoriai 2021 m. rudenį surengė pačias pirmąsias LGBTI+ eitynes Kauno mieste. Nors iš miesto valdžios organizatoriai sulaukė priešiškos reakcijos, visus nesklandumus jiems pavyko įveikti teisinėmis priemonėmis. Renginyje dalyvavo daugiau nei 2 tūkstančiai kauniečių ir miesto svečių. 

Kaunas Pride organizatorė

 

LYČIŲ LYGYBĖS APDOVANOJIMAS

Skiriamas už nestereotipinio požiūrio į moteris bei vyrus sklaidą ir įtvirtinimą visuomenėje. 

Lyčių lygybės ekspertė Rugilė Butkevičiūtė. Už smurto jaunimo santykiuose problemos analizę ir priemones jai spręsti. Rugilė Butkevičiūtė įvykdė du tyrimus, kuriuose analizavo smurto lyties pagrindu problematiką mokykloje ir romantiniuose santykiuose. Remdamasi tyrimų rezultatais, ji sukūrė pirmąją skaitmeninę  edukacinę programą www.9pamoka.lt, skirtą smurto lyties pagrindu tarp jaunimo prevencijai. Platformoje esančių interaktyvių pamokų dėka, daugiau nei 2000 su jaunimu dirbančių specialistų sužinojo kaip su jaunimu kalbėti apie sveikų ir saugių santykių kūrimą. 

Rugilė Butkevičiūtė

Iniciatyva „Šiuolaikiniai tėčiai“. Už pozityvų tėvystės fiksavimą ir istorijas apie tėčių patirtis auginant vaikus, įsitraukimą į jų ugdymą ir priežiūrą. Socialinės kampanijos metu iniciatyvos autoriai pasidalijo daugiau nei 50 tikrų istorijų, pasakojančių apie vaikus auginančius vyrus, jų svajones, iššūkius, džiaugsmo akimirkas, kitas sukauptas tėvystės patirtis.

„Women Go Tech“. Už programą moterims „Atrask technologijas“ ir siekį mažinti technologijų industrijos specialisčių trūkumą. 2020 m. startavusios programos „Atrask technologijas“ metu dalyvės buvo kviečiamos susipažinti su skirtingų technologijų sričių specialistų rolėmis bei daugiau sužinoti apie jų darbo specifiką, reikalingas žinias. Daugiau nei 10 tūkst. dalyvių susipažino su naujomis karjeros galimybėmis sektoriuje, kuriame moterų – mažuma.

Women Go Tech

 

TAUTŲ DIALOGO APDOVANOJIMAS

Skiriamas už nuopelnus veikiant tautinių bendruomenių integravimo, ksenofobijos, rasinių, etninių stereotipų mažinimo procesuose.

Iniciatyva „Mokytojai pabėgėliams“. Už prieglobsčio prašytojų stovyklose gyvenančių vaikų švietimą ir emocinį palaikymą. Vilniaus tarptautinio prancūzų licėjaus mokytojas Bartas Pauwelsas, 2021 m. Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje pamatęs vaikus, kurie Rugsėjo 1-ąją negalėjo grįžti į mokyklos suolus, ėmėsi veiksmų – subūrė mokytojus savanorius į sambūrį „Mokytojai pabėgėliams“. Dėl šios iniciatyvos prieglobsčio prašytojų stovyklose gyvenantys vaikai gali mokytis lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, užsienio kalbų.

Mokytojai pabėgėliams

Kultūros festivalis „Gypsy Fest 2021“. Už romų kultūros sklaidą ir pozityvų Lietuvos romų bendruomenės reprezentavimą. „Gypsy Fest“ organizatoriai siekia parodyti, kad romai nori ir gali dalyvauti socialiniame gyvenime, kad romų bendruomenė yra atvira visaverčiam dalyvavimui visuomenėje, bendroms veikloms su visa Lietuvos visuomene.

Gypsy Fest atstovė

Spektaklis „Austerlicas“ (rež. Krystianas Lupa). Už diskusijos apie kolektyvinę Holokausto atmintį skatinimą. Valstybinio jaunimo teatro spektaklis „Austerlicas“ gilina visuomenės supratimą apie tai, kas yra kolektyvinė atmintis po pasaulinio masto tragedijos.

Austerlico komanda

 

PAGARBOS ŽMOGUI APDOVANOJIMAS

Apdovanojimas teikiamas už pastangas išlaikyti žmogiškumą bei užtikrinti žmonių orumą, už žmogaus teisių iniciatyvas, poelgius ir darbus visuomenei sunkiu laikotarpiu arba krizės metu.

„Sienos grupė“. Už darbą gelbstint prie Lietuvos–Baltarusijos sienos atsidūrusių migrantų gyvybes ir žmogiškumo puoselėjimą. „Sienos grupė“ savo iniciatyva ir lėšomis teikia humanitarinę pagalbą Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje atsidūrusiems ir būtinų išgyvenimui priemonių neturintiems žmonėms. Grupės atstovai taip pat viešina savo veiklą socialiniuose tinkluose ir skatina kritinį mąstymą migracijos tema.

Sienos grupės atstovė

„Stiprūs kartu“. Už padėti nusiteikusių savanorių suvienijimą koronaviruso pandemijos įkarštyje. „Stiprūs kartu“ iniciatoriai suvienijo savanorius, norinčius padėti žmonėms koronaviruso pandemijos akivaizdoje. Savanoriai padėjo ligoninėse dirbantiems medikams, izoliacijoje esantiems žmonėms, taip pat asmenims, kuriems dalies kasdienių paslaugų gavimas pandemijos metu tapo neįveikiama užduotimi.

Stiprūs kartu

Iniciatyva „Laisvės kelias“. Už palaikymą Baltarusijos piliečiams, kovojantiems už demokratiją. Baltijos kelio dieną į gyvą grandinę nuo Vilniaus iki Medininkų pasienio užkardos susijungė 50 tūkstančių žmonių iš visos Lietuvos. Tuo pačiu metu žmonės susikibo rankomis ir kituose Lietuvos miestuose bei miesteliuose; iniciatyva sulaukė palaikymo ir užsienyje.

Laisvės kelio komanda

 

METŲ PROVERŽIO APDOVANOJIMAS

Skiriamas už plačiai nuskambėjusį, prie įvairovės ir lygybės skatinimo visuomenėje prisidėjusį poelgį, darbą, iniciatyvą, kūrinį ir panašiai.

Rasa Račienė, „Mamos už LGBTQ+ vaikus“ narė. Už parodytą lyderystę kviečiant politikus diskusijai apie LGBTQ+ asmenų teises. Reaguodama į besitęsiančias diskusijas dėl Partnerystės įstatymo priėmimo Lietuvoje, Rasa Račienė inicijavo LGBTQ+ bendruomenę palaikyti kviečiančio atviro laiško paskelbimą, kurį pasirašė beveik 20 000 žmonių. Ji taip pat inicijavo susitikimą su Prezidentu Gitanu Nausėda, kurio metu jie aptarė LGBTQ+ asmenų situaciją Lietuvoje. Po susitikimo Rasa Račienė su bendraminčiais įkūrė organizaciją „Mamos už LGBTQ+ vaikus“ ir tapo nauju, svarbiu bei svariu balsu kovoje už LGBTQ+ bendruomenės teises.

Rasa Račienė

Prekybos tinklo „Iki“ nuteistųjų įdarbinimo projektas. Už nuteistų moterų įtraukimą į darbo rinką ir pagalbą grįžtant į visuomenę. Prekybos tinklas „Iki“ pradėjo unikalų projektą – įdarbino pataisos namuose bausmes atliekančias moteris. Taip įmonė siekia prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo, padėti nuteistosioms lengviau integruotis į visuomenę. Šioms moterims „Iki“ suteikė galimybę išlaikyti bendravimo įgūdžius už pataisos namų sienų, siekti profesinių ir asmeninių gyvenimo tikslų, kartu griauti neigiamas visuomenės požiūrį į bausmę atliekančias moteris. Bausmės atlikimo metu dirbti pradėjusioms moterims sudaromos sąlygos išlaikyti savo darbo vietą ir išėjus į laisvę.

IKI atstovė

Iniciatyva „Žodžiai yra svarbūs. Kaip etiškai kalbėti ir rašyti apie psichikos sveikatą?“. Nevyriausybinė organizacija „Psichikos sveikatos perspektyvos“ pristatė pirmą Lietuvoje leidinį, padedantį kalbėti ir rašyti psichikos sveikatos bei negalios temomis atsisakant stigmos, stereotipų bei gerbiant žmonių įvairovę. Leidinio autoriai surinko patarimus ir paaiškinimus, kaip žurnalistams, nuomonės formuotojams, sprendimų priėmėjams ir kiekvienam visuomenės nariui etiškai, pagarbiai ir, svarbiausia, jautriai kalbėti psichikos sveikatos bei negalios temomis.

Psichikos sveikatos perspektyvų komanda

Apdovanojimus organizuoja Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Lietuvos negalios organizacijų forumu, nacionaline LGBT teisių organizacija „LGL“ ir Moterų informacijos centru.

Generalinis renginio rėmėjas – AB „Swedbank“.

 

Pagrindiniai rėmėjai: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Britų taryba, UAB „Rimi Lietuva“, AB „Telia Lietuva“, UAB „Integre Trans“, Norvegijos Karalystės ambasada, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų dvišalio bendradarbiavimo fondas, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, Neįgaliųjų reikalų departamentas.