lt
en
Naujienos

Registrų centras neteisėtai apribojo užsieniečio teisę dalyvauti viešuosiuose pirkimuose

VĮ Registrų centro administracija diskriminavo Vokietijos pilietį neišduodama jam pažymos, leidžiančios dalyvauti viešųjų pirkimų procedūroje. Institucijos atstovai teigė, kad neturėjo galimybės jos išduoti užsienio šalies piliečiui, tačiau tokia tvarka nėra teisėta – ji prieštarauja Lygių galimybių įstatymui.

Tokį sprendimą spalį priėmė laikinai lygių galimybių kontrolierės pareigas einanti Seimo kontrolierė Milda Vainiutė. Tyrimą ji pradėjo gavusi gyventojo skundą.

Lietuvoje gyvenantis ir dirbantis pareiškėjas norėjo dalyvauti viešųjų pirkimų konkurse. Tam jam buvo reikalinga Jungtinė pažyma, kurią paprastai išduoda Registrų centras.

Motyvuodami, kodėl neišdavė šios pažymos, centro atstovai įvardijo technines priežastis. Taip pat pažymėta, kad 2018 metais išduota pareiškėjo pažyma, leidžianti gyventi ir dirbti šalyje, nebuvo tinkamas dokumentas – Jungtinės pažymos išduodamos remiantis pažymėjimu, kurį gauti galima nuo 2019 metų kovo. Pareiškėjo dokumentas, nors ir galiojantis, tiesiog netiko.

Registrų centro rašte atkreiptas dėmesys į tai, kad Jungtinė pažyma, patvirtinanti institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, nėra vienintelis dokumentas, patvirtinantis reikiamą informaciją. Centro atstovų teigimu, pareiškėjas galėjo kreiptis ir į kitas institucijas.

M. Vainiutė priminė, kad visi Europos Sąjungos bei Europos ekonominės erdvės (EEE) piliečiai turi teisę laisvai rinktis šalį, kurioje nori gyventi ir dirbti. Nesuteikdamas pažymos, Registrų centras apribojo pareiškėjo teisę dalyvauti konkurse ir taip užsidirbti pragyvenimui.

„Techninės kliūtys ir galimybė reikiamą pažymą gauti kitoje institucijoje neatleidžia centro nuo pareigos paslaugas teikti visiems vienodai, nepaisant jų pilietybės. Elektroninė sistema bei paslaugų teikimo tvarka turėtų būti pakeista, nes dabar prieštarauja laisvo asmenų judėjimo principams“, – sako kontrolierė.

M. Vainiutė kreipėsi į Registrų centro vadovybę rekomenduodama nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus. Su jos sprendimu galite susipažinti ČIA.

Pagal Lygių galimybių įstatymą, ES ir EEE piliečiai bei jų šeimos nariai Lietuvoje yra saugomi nuo diskriminacijos dėl pilietybės.