lt
en
Naujienos

Kviečiame siūlyti kandidatus Nacionaliniams lygybės ir įvairovės apdovanojimams 2015!

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Nacionaliniu lygybės ir įvairovės forumu jau trečius metus iš eilės organizuoja Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus ir skelbia kandidatų paiešką už nuopelnus lygybės ir įvairovės srityje 2015 metais. Kviečiame visus siūlyti kandidatus skirtingoms nominacijoms. Padėkite mums rasti 2015 metų herojus!

Ieškome žmonių, organizacijų, idėjų ar projektų, iniciatyvų, poelgių ar veiksmų, kurie 2015 metais prisidėjo prie lygybės ir įvairovės idėjų įgyvendinimo bei sklaidos.

 

 

 

 

Kandidatą apdovanojimui gauti galite siūlyti šiose 9 kategorijose:

Lyčių lygybės apdovanojimas

Skiriamas už nestereotipinio požiūrio į moteris ir vyrus sklaidą ir įtvirtinimą visuomenėje.

Tautų dialogo apdovanojimas

Skiriamas už nuopelnus veikiant tautinių bendruomenių integravimo, ksenofobijos, rasinių, etninių stereotipų mažinimo procesuose.

Vaivorykštės apdovanojimas

Skiriamas už nuopelnus LGBT* teisių atstovavimo srityje, mažinant homofobijos, transfobijos ir bifobijos daromą žalą bei skatinant LGBT* atvirumą ir didesnę integraciją į visuomenę.

Apdovanojimas „Geriausias amžius – mano amžius“

Skiriamas už iniciatyvą, skatinančią realizuoti savo potencialą ir tikslus darbe, laisvalaikiu ar užsiimant visuomenine veikla, nepaisant stereotipų apie jauną ar vyresnį amžių, už nuopelnus vienijant įvairaus amžiaus žmonių kartas.

Įveiktos kliūties apdovanojimas

Skiriamas už fizinės, socialinės, kultūrinės, požiūrio ir/ar kitokios kliūties sėkmingą įveikimą užtikrinant žmonių su negalia orų gyvenimą ir dalyvavimą visuomenėje.

Religijų įvairovės apdovanojimas

Skiriamas asmeniui, organizacijai, idėjai ar projektui, kuris prisidėjo prie religijos laisvės principo įtvirtinimo ir sklaidos bei religijų įvairovės pažinimo ir priėmimo skatinimo Lietuvoje.

Metų proveržio apdovanojimas

Skiriamas už plačiai nuskambėjusį ir prie įvairovės ir lygybės skatinimo visuomenėje prisidėjusį poelgį, darbą, iniciatyvą, kūrinį ir panašiai.

Žiniasklaidos balso apdovanojimas

Skiriamas žiniasklaidos atstovams, kurie savo darbu, veiksmu ar iniciatyva skatina asmenų lygybę ir įvairovę visuomenėje bei gina žmogaus teises.

Gyvenimo nuopelnų apdovanojimas

Skiriamas asmeniui už gyvenimo nuopelnus žmogaus teisių srityje, kurio aktyvūs ir iniciatyvūs veiksmai prisidėjo prie lygybės, įvairovės ir tolerancijos idėjų skatinimo ir puoselėjimo.

Kandidatą (-us) galite nominuoti užpildę anketą ČIA  iki kovo 29 dienos!

Laimėtojai bus apdovanoti š. m. balandžio 18 dieną.  

KAIP VYKS LAIMĖTOJŲ ATRANKA?

Laimėtojų atranka vyks dviem etapais.

Pirmame etape visi norintys asmenys gali nominuoti kandidatą (-us) vienoje iš kategorijų, argumentuojant už kokius tiksliai veiksmus ar nuopelnus nominantas siūlomas. Pasibaigus kandidatūrų į apdovanojimus teikimams, komisija, sudaryta iš žmogaus teisių ir lygių galimybių srityje dirbančių ekspertų, svarstys visus gautus pasiūlymus ir į kiekvieną kategoriją atrinks po 3 nominantus tolimesniam balsavimui.

Antrojo atrankos etapo metu, atviro internetinio balsavimo būdu pakviesime visus iš komisijos atrinktų 3 kandidatų atrinkti vieną laimėtoją kiekvienoje kategorijoje.

Galutinis kiekvieno nominanto balas susidės iš komisijos ir atviro internetinio balsavimo rezultatų. Komisijos ir internetinio balsavimo rezultatai sudarys po 50 procentų galutinio balo. Nominantas savo nominacijoje turintis aukščiausią komisijos ir internetinio balsavimo suminį balą bus paskelbtas šios nominacijos laimėtoju.