lt
en
Naujienos

Keitimosi patirtimi dirbtuvės "Nepagražinta negalios kasdienybė"

2014 m. gruodžio 15 d. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos partneriai asociacija "Lietuvos neįgaliųjų forumas" kvietė projekto "C.O.D.E.: atsiverkime įvairovei ir lygybei" partnerius ir Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo narius į keitimosi patirtimi dirbtuves "Nepagražinta negalios kasdienybė". Dirbtuvių metu dalyviai iš arčiau susipažino su įvairiomis negalios formomis bei sužinojo, kad dažnai negalia yra priežastis ir proga atrasti įvairias galias.
Keitimosi patirtimi dirbtuvėse dalyvavo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos projektų vadovė Julija Šartuch ir projektų koordinatorė Mintautė Jurkutė.

 

Visą dieną asociacija "Lietuvos neįgaliųjų forumas" dirbtuvių dalyviams pristatė skirtingas negalios formas ir problemas, bei galimybes, su kuriomis gyvena Lietuvos neįgalieji. Diena prasidėjo nuo susitikimo su projekto "Be slenksčių" iniciatore Jurgita, kuri pristatė prieinamumo ir judėjimo iššūkius Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose bei kasdienes problemas, su kuriomis susiduria judėjimo negalią turintys asmenys. Vėliau susitikime su kurčiųjų bendruomenės merginomis dalyviai kalbėjo apie kurtumą, kurčiųjų bendruomenę, gestų kalbą, išmoko kelis gestus ir turėjo galimybę išsiaiškinti visus neteisingus stereotipus apie kurčius asmenis. Dovilė Juodkaitė pristatė Neįgaliųjų teisių konvenciją bei papasakojo apie teisinius aspektus kovoje dėl neįgaliųjų lygių galimybių. Buvo rodomas filmas apie neįgaliųjų vaikų padėtį Bulgarijoje "Bulgaria's Abandoned Children",  po jo palyginimui rodytos nuotraukos iš specializuotos globos namų Lietuvoje. Diena baigėsi apsilankymu įmonėje "Liregus", kurioje šiuo metu sėkmingai dirba virš 40 silpnaregių ir aklųjų. Įmonės direktorius pasidalino savo asmenine bei darbine patirtimi bei pristatė gerosios praktikos neįgaliųjų integracijoje į darbo rinką pavyzdį. 

 

Nuotraukas iš renginio galite pamatyti ČIA.

 

Keitimosi patirtimi dirbtuvių ciklas organizuojamas įgyvendinant projektą "C.O.D.E.: atsiverkime lygybei ir įvairovei", finansuojamą pagal 2007–2013 m. Europos Bendrijos bendrojo užimtumo ir socialinio solidarumo programą (PROGRESS). Šią programą įgyvendina Europos Komisija. Programa sukurta siekiant finansiškai paremti užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių srities Europos Sąjungos tikslų įgyvendinimą ir taip prisidėti prie strategijoje „Europa 2020“ nustatytų šios srities tikslų įgyvendinimo. Daugiau informacijos rasite http://ec.europa.eu/progress