lt
en
Naujienos

Būsimus verslininkus ministerija rems nediskriminuodama

Žemės ūkio ministras pasirašė įsakymą, kuriuo įgyvendino lygių galimybių kontrolierės Agnetos Skardžiuvienės rekomendaciją nebediskriminuoti vyresnių asmenų teikiant paramą verslui kaimo vietovėse.

Dar šių metų vasarą A. Skardžiuvienė nustatė, kad Paramos ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse įgyvendinimo taisyklėse nurodyti paraiškų vertimo kriterijai sudarė sąlygas teikti jaunimui neproporcingas privilegijas. Balai dėl pareiškėjų amžiaus buvo skiriami ne vienu atveju, tad tas pats žmogus iš karto galėjo pasinaudoti keliomis lengvatomis ir už tai gauti net 25 balus. Pavyzdžiui, jeigu jis yra jaunesnis nei 29 metų amžiaus, turi šeimą ir yra gavęs paramą būstui įsigyti.

Pagal anksčiau galiojusią tvarką 15 balų paskatinimas buvo skiriamas tiems pareiškėjams, kurie yra gavę paramą būstui kaimo vietovėje įsigyti. Ši subsidija skiriama pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą. Vadinasi, į šiuos balus galėjo pretenduoti ne vyresni nei 35 metų amžiaus šeimas sukūrę asmenys. Pakeitus tvarką, dabar už šio kriterijaus atitikimą duodami 5 balai.

Be šios lengvatos, 10 balų taip pat skiriama pareiškėjams, jaunesniems nei 29 metai, bei negalią turintiems asmenims. 5 balai priklauso 30–40 metų amžiaus asmenims bei vyresniems nei 54 metai pareiškėjams. Tiek pat balų gali būti skiriama ir norint paskatinti verslo imtis moteris.

Žemės ūkio ministerija, nustatydama veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ paraiškų vertinimo kriterijus, rėmėsi Europos Sąjungos reglamentais, įtvirtinančiais ES kaimo plėtros politikos prioritetus ir tikslines sritis. Pagal šiuos teisės aktus, valstybės narės turi teisę remti palankių sąlygų neturinčias grupes, skatinti jaunimą, šeimas, gerinti darbo ir asmeninio gyvenimo suderinamumą.

Tarnybos Teisės skyriaus vadovas Vytis Muliuolis atkreipia dėmesį, kad sprendžiant, kam suteikiamos lengvatos, privalu atsižvelgti ne tik į blogesnėje padėtyje esančių žmonių interesus.

„Ypač svarbu įvertinti taikomų priemonių proporcingumą. Dėl paramos jaunimui neturėtų nukentėti vidutinio amžiaus asmenys, norintys pradėti savo verslą Lietuvos regionuose. Lygios galimybės ir sąžininga konkurencija turėtų būti vienodai svarbūs paraiškų vertinimo principai“, – sako jis.

Pagal Lygių galimybių įstatymą lengvatos yra galimos, jeigu jomis siekiama teisėto tikslo ir jos taikomos proporcingai, nepabloginant kitų asmenų padėties.