lt
en
Naujienos

Apsauga nuo diskriminacijos lytinės tapatybės ir lyties raiškos pagrindais: prabanga ar būtinybė?

Sausio 8 dieną asociacija LGL Tarnybos darbuotojams surengė seminarą-mokymus apie lytinę tapatybę ir lyties raišką „Apsauga nuo diskriminacijos lytinės tapatybės ir lyties raiškos pagrindais: prabanga ar būtinybė?“. Mokymus vedė asociacijos LGL žmogaus teisių politikos koordinatorius Tomas Vytautas Raškevičius.

Mokymų metu Tomas Raškevičius pateikė kompleksinį požiūrį į translyčių asmenų klausimą, supažindamas Tarnybos darbuotojus su lytinės tapatybės ir lytinės raiškos kategorijomis, skirtumais tarp lytinės tapatybės pripažinimo ir medicininio lyties keitimo, teisine ir socialine translyčių asmenų padėtimi Lietuvoje. Tarnybos darbuotojai turėjo progos susipažinti su žmogaus teisių apsaugos standartais ir pavyzdžiais iš kitų pasaulio valstybių.

Diskriminacijos lytinės tapatybės ir lyties raiškos pagrindu tema Lietuvoje nauja bei mažai pristatyta, todėl Tarnybos darbuotojams buvo labai svarbu išsamiau susipažinti su translyčių asmenų teisinės apsaugos klausimais ir problemomis.

Šiuo metu Lietuvoje lyties pakeitimo procedūra neegzistuoja ir tai sukelia daug problemų translyčių asmenų gyvenime. Nors 2001 metais įsigaliojusi Civilinio kodekso redakcija numato „teisę medicininiu būdu pakeisti lytį“, šios procedūros sąlygas ir tvarką sureguliuoti turintis įstatymas yra nepriimtas. 2007 m. Strasbūro teismas byloje „L. prieš Lietuvą“ konstatavo, jog neegzistuojanti lyties pakeitimo procedūra pažeidžia translyčių asmenų teisę į privataus gyvenimo gerbimą (8-asis Konvencijos straipsnis).

Dėl medicininės lyties pakeitimo procedūros Lietuvoje nebuvimo translyčiai asmenys neturi galimybės gauti hormonų terapijos ar atlikti chirurginės operacijos. Dėl šių priežasčių translyčiai asmenys yra priversti lyties keitimo procedūrą atlikti užsienyje, o tai padarę ir sugrįžę į Lietuvą kreiptis į nacionalinius teismus, kurie įpareigotų civilinės metrikacijos įstaigas išduoti naujus tapatybės dokumentus. Svarbu paminėti, kad ne visi translyčiai asmenys pageidauja atlikti lyties keitimo procedūrą. Tarptautiniu lygmeniu formuojasi paradigma, siūlanti atsieti asmens dokumentų pakeitimą nuo bet kokių privalomųjų medicininio pobūdžio reikalavimų – teisė į lytinės tapatybės pripažinimą yra realizuojama paprastos administracinės procedūros kontekste. Pagal tarptautinius žmogaus teisių standartus, valstybė gali nustatyti tam tikrus medicininio pobūdžio reikalavimus siekiant realizuoti teisę į lytinės tapatybės pripažinimą, tačiau šiuos reikalavimus turi būti įmanoma išpildyti nacionalinės sistemos rėmuose.

Lyties pakeitimo procedūros nebuvimo pasekmės translyčiams asmenims:

  • nestebimas hormonų vartojimas: vartojami nelegaliai trečiosiose šalyse įsigyti hormoniniai preparatai, tokiu būdu keliant pavojų savo sveikatai;
  • atliekantys medicininę lyties pakeitimo procedūrą užsienyje (pvz., JK, Suomijoje, JAV), proceso metu negali pasikeisti asmens tapatybės dokumentų, nes galutiniai „rezultatai“ turi būti patvirtinti nacionalinių teismų;
  • translyčiai asmenys, kurie jau gyvena pasirinktoje lytyje, bet nenori atlikti lyties keitimo operacijos, tampa diskriminacijos, priekabiavimo ir smurto aukomis;
  • Lietuvos teisinė sistema nepripažįsta „lytinės tapatybės“ ir/ar „lyties raiškos“ kategorijų.

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme lytinės tapatybės ar lytinės raiškos pagrindas nėra įtrauktas į draudžiamų diskriminacijos pagrindų sąrašą.