lt
en
Naujienos

Mokymai Lazdijų savivaldybės darbuotojams  

Gruodžio 14 dieną Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė Lazdijų rajono savivaldybės kvietimu savivaldybės darbuotojams vedė lygių galimybių mokymus. Mokymų metu buvo pristatyti lygių galimybių įstatymai, Tarnybos gaunami skundai ir atlikti tyrimai, vykdoma švietėjiška ir lygių galimybių integravimo veikla, šiuo metu aktualiausi žmogaus teisių iššūkiai. Mokymuose dalyvavo apie 25 asmenis.

 

 

 

 

 

Primename, kad Lygių galimybių įstatymai numato savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigą įgyvendinti lygias galimybes. Įgyvendinant šią pareigą, institucijos privalo: 

  • užtikrinti, kad visuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios teisės;
  • rengti, tvirtinti ir įgyvendinti priemones, skirtas lygioms galimybėms užtikrinti;
  • įstatymų nustatyta tvarka remti programas, skirtas lygioms galimybėms užtikrinti;
  • numatyti priemones lygioms galimybėms užtikrinti strateginio planavimo dokumentuose;
  • teikiant administracines ar viešąsias paslaugas nepažeisti moterų ir vyrų lygių teisių.

Tai nebuvo pirmas kontrolierės vizitas į šią savivaldybę. Kontrolierė Lazdijuose jau lankėsi 2015 m. spalio 19 dieną. Tuomet Lazdijų savivaldybėje buvo susirinkęs rekordinis savivaldybės ir savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojų skaičius – net 75 asmenys.

2015 metų rudenį – 2016 metų pavasarį kontrolierė lankėsi visose Lietuvos savivaldybėse. Džiaugiamės, kad jaučiamas bendradarbiavimo tęstinumas.